Detail předmětu

Etika v podnikání

Akademický rok 2024/25

NZB012 předmět zařazen v 5 studijních plánech

NPC-GK letní semestr 2. ročník

NPC-MI letní semestr 1. ročník

NPC-SIE letní semestr 1. ročník

NPC-SIK letní semestr 1. ročník

NPC-SIS zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do etiky. Význam etiky. Koncepce a přínos etiky. Manažerská a podnikatelská etika. Etika a morálka. 2. Základní prvky etických teorií. Tradiční a moderní pojetí. Úvod do dějin etiky. Člověk a etika. 3. Historicko-vývojové proměny etiky, významné etické směry a osobnosti, odkaz pro současnost. 4. Novověká etika. Relativismus, materiální etika hodnot, pozitivismus, nové koncepce etiky. Soudobé etické směry. 5. Transformace etiky do podnikání. Ekonomický pragmatismus, utilitarismus, liberalismus a neoliberalismus. 6. Úvod do etiky managementu. Etika řízení a odpovědnosti. Etický rozhodovací proces. 7. Vztah mezi etikou a podnikáním. Osobní morálka a hodnoty firmy, eticko-profesní stránky osobnosti manažera. 8. Manažer a etika – perspektivy a proměny. Morální rozvoj osobnosti manažera. Dichotomie v manažerské činnosti. 9. Implementace etiky, podstata a význam. Morální rozvoj firmy. Public relations. 10. Integrace etiky do firemní kultury. Role etické strategie v rozvoji firmy. Společenská odpovědnost firem. 11. Etika v činnosti podnikového managementu. Etika pracovních vztahů ve firmě. Mravní kultura současného podnikatele. 12. Etický kodex, příklady. Etický auditing firmy. Neetické projevy jednání, prevence a jejich řešení. 13. Sebezkušenostní cvičení v oblasti etiky. Eticko-společenský katechismus.