Detail předmětu

Revitalizace a stabilita krajiny

Akademický rok 2024/25

NSB020 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

NPC-MI zimní semestr 1. ročník

NPC-SIV zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do ekologie krajiny. Krajinná ekologie jako vědecký obor. Názvosloví. 2. Krajina přírodní. Krajina kulturní. Krajina narušená. 3. Ekologická stabilita. Stabilita krajiny a metody jejího hodnocení. 4. Krajina devastovaná. Způsoby a fáze rekultivace. Biotechnická fáze rekultivace. Rekultivace zemědělská, rostliny. Rekultivace lesnická, vhodné dřeviny. Další způsoby rekultivací. 5. Obnova krajiny. Územní systémy ekologické stability. 6. Urban sprawl, výstavba šetrná k životnímu prostředí. Ochrana krajiny. 7. Voda v krajině. Problémy v ploše povodí, problémy nevhodných úprav říční sítě. Mokřady, tůně a další vodní prvky v krajině. 8. Revitalizace vodních systémů v krajině. Základní pravidla, technická řešení revitalizací a migrační prostupnosti toků. 9. Hodnocení revitalizací, údržba, problémy. Příklady revitalizací z ČR i ze zahraničí. 10. Ochrana přírody a krajiny v ČR, legislativa. Dotační programy.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod do problematiky. Publikace a on-line zdroje informací. Mapy on-line. 2. Metodika mapování krajiny. Příklady mapování krajiny. Koeficient ekologické stability. Výběr území pro mapování. 3.–4. Mapování krajiny - terénní práce. 5.-6. Vyhodnocení mapování krajiny. 7.-8. Návrh části územního systému ekologické stability. 9.–10. Prezentace jednotlivých projektů.