Detail předmětu

Vodohospodářské stavby

Akademický rok 2024/25

BSA001 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

BPC-SI / VS zimní semestr 2. ročník

BKC-SI zimní semestr 2. ročník

BPA-SI zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod a základní informace o předmětu. 2. Vodní nádrže, přehrady a využití vodní energie. 3. Jezy, odběr vody z vodních toků, vodní cesty a plavba. 4. Vodní toky, jejich vývoj a úprava, hrazení bystřin. 5. Základní pojmy a vztahy hydrauliky – fyzikální vlastnosti kapalin, hydrostatika a plování těles, hydrodynamika. 6. Základní pojmy a vztahy hydrauliky – ustálené tlakové proudění, proudění vody v otevřených korytech, přepady. 7. Základní pojmy a vztahy hydrauliky – výtok otvorem, energetická výška průřezu (vodní skok), proudění podzemní vody. 8. Hydrologie, koloběh vody v přírodě, měření klimatických veličin, hydrologie nádrží. 9. Rybníky a účelové nádrže, ochrana před velkými vodami, ochranné hráze. 10. Závlahy, odvodnění, ochrana a organizace povodí. 11. Inženýrské sítě. 12. Zásobování pitnou vodou, úprava a doprava vody, balneotechnika. 13. Stokování a čištění odpadních vod.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1.–6. Exkurze do laboratoří vodohospodářských ústavů. 7.–12. Práce na 6 základních hydraulických výpočtech.