Detail předmětu

Stavební látky

Akademický rok 2024/25

BIA001 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

BPC-SI / VS letní semestr 1. ročník

BPC-MI letní semestr 1. ročník

BKC-SI letní semestr 1. ročník

BPA-SI letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod, správná laboratorní praxe. 2. Struktura a vlastnosti stavebních hmot. 3. Zjišťování vlastností, zkoušení a stanovování vlastností stavebních hmot. 4. Stavební kámen, kamenivo a výrobky z kamene. 5. Pojiva a malty I. 6. Pojiva a malty II. 7. Beton, speciální druhy betonu a betonové výrobky I. 8. Beton, speciální druhy betonu a betonové výrobky II. 9. Keramika, keramické výrobky a sklo. 10. Dřevo, dřevěné výrobky a konstrukce. 11. Ocel, kovy a neželezné kovy. 12. Polymery, ostatní stavební látky, hmoty a výrobky. 13. Asfalty, dehty a silniční stavební materiály.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvodní cvičení. 2. Fyzikální vlastnosti kameniv. 3. Geometrické a fyzikálně mechanické vlastnosti kameniv. 4. Vlastnosti čerstvých pojiv. 5. Vlastnosti čerstvých malt. 6. Vlastnosti zatvrdlých malt a pojiv. 7. Fyzikální vlastnosti betonu a kamene. 8. Fyzikálně mechanické vlastnosti kamene a betonu. 9. Vlastnosti keramiky a cihlářských výrobků. 10. Vlastnosti dřeva. 11. Vlastnosti oceli a dalších kovů. 12. Vlastnosti polymerů. 13. Závěrečné shrnutí, zápočet.