Detail předmětu

Španělština odborná oborová

Akademický rok 2023/24

VYS005 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

BPC-VP letní semestr 1. ročník

BPC-VP zimní semestr 1. ročník

Kurz španělštiny je zaměřen na nácvik čtení, pochopení a diskuze odborných témat z oblasti architektury na úrovni B2- Společného evropského referenčního rámce, která předpokládá, že student si dokáže najít informace, myšlenky a názory v autentických odborných textech v rámci svého oboru.
Nácvik diskuze a přednesení prezentací svého projektu.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem tohoto kurzu je opakování jazyka a prohloubení konverzačních schopností.

Prerekvizity

Studenti potřebují ovládat obecnou španělštinu na úrovni B1 dle CEFR (Evropský referenční rámec).

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Dům – typologie, popis konstrukce. 2. Půdorys a pohledy - popis plánů, řezů, pohledů. 3. Bytová zástavba – typy, rekonstrukce, sociální bydlení 4. Veřejné stavby – typologie, funkce. 5. Rekonstrukce budov, památková péče. 6. Průmyslové stavby, brown fields. 7. Ekologické stavby – popis ekologických prvků. 8. Město – urbanistický pohled na členění města, rozvoj. 9. Udržitelná zástavba – urbanistické problémy, urban sprawl. 10. Materiály – soudobé materiály, použití dřeva v architektuře. 11. Zeleň – začlenění zeleně, zelené fasády. 12. Interiéry a výstavnictví. 13. Zápočtový test.