Detail předmětu

Španělština odborná oborová

Akademický rok 2022/23

VYS005 předmět zařazen v 9 studijních plánech

B_A+U letní semestr 1. ročník

B_A+U letní semestr 1. ročník

N_A+U letní semestr 1. ročník

BPC-VP letní semestr 1. ročník

B_A+U zimní semestr 1. ročník

B_A+U zimní semestr 1. ročník

N_A+U zimní semestr 1. ročník

N_A+U zimní semestr 1. ročník

BPC-VP zimní semestr 1. ročník

Kurz španělštiny je zaměřen na nácvik čtení, pochopení a diskuze odborných témat z oblasti architektury na úrovni B2- Společného evropského referenčního rámce, která předpokládá, že student si dokáže najít informace, myšlenky a názory v autentických odborných textech v rámci svého oboru.
Nácvik diskuze a přednesení prezentací svého projektu.

Garant předmětu

Mgr. Daniel Rodriguez

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd

Cíl

Cílem tohoto kurzu je opakování jazyka a prohloubení konverzačních schopností.

Prerekvizity

Studenti potřebují ovládat obecnou španělštinu na úrovni B1 dle CEFR (Evropský referenční rámec).

Jazyk výuky

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/254718

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Dům – typologie, popis konstrukce.
2. Půdorys a pohledy - popis plánů, řezů, pohledů.
3. Bytová zástavba – typy, rekonstrukce, sociální bydlení
4. Veřejné stavby – typologie, funkce.
5. Rekonstrukce budov, památková péče.
6. Průmyslové stavby, brown fields.
7. Ekologické stavby – popis ekologických prvků.
8. Město – urbanistický pohled na členění města, rozvoj.
9. Udržitelná zástavba – urbanistické problémy, urban sprawl.
10. Materiály – soudobé materiály, použití dřeva v architektuře.
11. Zeleň – začlenění zeleně, zelené fasády.
12. Interiéry a výstavnictví.
13. Zápočtový test.