Detail předmětu

Oceňování staveb

Akademický rok 2023/24

NVB025 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

NPC-SIS letní semestr 1. ročník

NKC-SIS letní semestr 1. ročník

NPA-SIS letní semestr 1. ročník

Ceny. Cenová soustava. Cenové informace. Nákladově orientovaná tvorba cen. Ceny ve stavebnictví v ČR. Účastníci výstavby. Smluvní vztahy. Smluvní ceny. Cenové pomůcky.
Cena stavby. Souhrnný rozpočet. Rozpočtové ukazatele stavebních objektů. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu. Podklady pro sestavení rozpočtu. Cena stavební práce.
Cena projektových prací a inženýrské činnosti. Honorářový řád inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Vývoj cen ve stavebnictví v ČR. Základní poznatky z oceňování stavební činnosti v zahraničí. Software pro rozpočtování. Ceny nemovitostí.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Získání vědomostí o cenové tvorbě se zaměřením na znalosti v oblasti kalkulování nákladů a tvorby cen ve výstavbě. Získání dovedností při práci s oceňovacími podklady a s aktuálními softwarovými produkty pro rozpočtování a kalkulace ve stavebnictví, které jsou užívané běžně ve stavební praxi. Základní vědomosti o oceňování staveb jako nemovitostí.

Znalosti

Znalost cenové tvorby se zaměřením na znalosti v oblasti kalkulování nákladů a tvorby cen ve výstavbě.

Osnova

1. Úvod. Ceny. Cenové právo. Cenová soustava. Cenové informace.
2. Cena stavby. Souhrnný rozpočet stavby.
3. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu.
4. Cena stavebního objektu. Rozpočtovací systémy v ČR.
5. Cena stavebního objektu. Rozpočtovací systémy v zahraničí.
6. Cena stavební práce.Kalkulační vzorec.Porovnatelná kalkulace.
7. Cena projektové a inženýrské činnosti. Cena rozpočtářských prací.
8. Cena veřejné zakázky ve stavebnictví.
9. Cena nemovitosti. Cenové předpisy pro oceňování majetku.
10. Cena nemovitosti. Stavba. Pozemek. Porost. Způsoby oceňování.
11. Cena nemovitosti. Nákladový způsob ocenění stavby.
12. Cena nemovitosti. Výnosový způsob a porovnávací způsob ocenění stavby.
13. Souhrn přednášené problematiky.

Prerekvizity

Znalost technologie stavebních konstrukcí a prací. Znalosti a dovednosti základů podnikové ekonomiky, zejména oblasti normování práce, materiálu, strojů a zařízení ve výstavbě, problematiky mezd a platů, třídníků a klasifikací produkce ve stavebnictví.

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod. Ceny. Cenové právo. Cenová soustava. Cenové informace.

2. Cena stavby. Souhrnný rozpočet stavby.

3. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu.

4. Cena stavebního objektu. Rozpočtovací systémy v ČR.

5. Cena stavebního objektu. Rozpočtovací systémy v zahraničí.

6. Cena stavební práce.Kalkulační vzorec.Porovnatelná kalkulace.

7. Cena projektové a inženýrské činnosti. Cena rozpočtářských prací.

8. Cena veřejné zakázky ve stavebnictví.

9. Cena nemovitosti. Cenové předpisy pro oceňování majetku.

10. Cena nemovitosti. Stavba. Pozemek. Porost. Způsoby oceňování.

11. Cena nemovitosti. Nákladový způsob ocenění stavby.

12. Cena nemovitosti. Výnosový způsob a porovnávací způsob ocenění stavby.

13. Souhrn přednášené problematiky.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1.–2. Úvod. Literatura. Klasifikace. Souhrnný rozpočet stavby.

3.–4. Rozpočet stavebního objektu – vybrané práce hlavní stavební výroby.

5.–6. Rozpočet stavebního objektu – vybrané práce přidružené stavební výroby.

7.–8. Rozpočet stavebního objektu – kompletace.

9.–10. Kalkulace vybrané stavební práce.

11.–12. Oceňování nemovitosti – vzorový příklad.

13. Zápočtový test.