Detail předmětu

Cizí jazyk pro doktorské studium

DYA005 předmět zařazen v 24 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-M povinný letní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPC-K povinný letní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPC-V povinný letní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPC-E povinný letní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPC-S povinný letní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPC-GK povinný letní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-S povinný letní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-S povinný letní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-V povinný letní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-V povinný letní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-M povinný letní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-M povinný letní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-K povinný letní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-K povinný letní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-E povinný letní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-E povinný letní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-GK povinný letní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-GK povinný letní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-GK povinný letní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-S povinný letní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-M povinný letní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-K povinný letní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-V povinný letní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-E povinný letní semestr 2. ročník 8 kreditů

Student písemně anglicky shrne svůj dosavadní výzkum spojený s disertační prací a bude ho prezentovat s pomocí PowerPointu nebo podobného programu. Bude následovat odborná diskuze.

Garant předmětu

Mgr. Veronika Rodriguezová

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd

Výsledky učení předmětu

Student se naučí napsat shrnutí prezentace nebo přednášky v angličtině. Student se naučí prezentovat svůj výzkum v angličtině. Student prokáže znalost odborné terminologie v angličtině. Student prokáže, že umí vyhledat překlad odborných termínů ve spolehlivých zdrojích. Student bude umět vést odborný dialog v angličtině o svém výzkumu.

Prerekvizity

Znalost obecné angličtiny vyšší než je úroveň B1 podle CEFR a zápočet z DY02 Konzultační výuky cizího jazyka.

Korekvizity

Znalosti akademického jazyka potřebného pro psaní akademických článků a prezentování lze získat v předmětech BYA11 (VYA002) Jak psát vědecké články a příspěvky. Znalosti odborné angličtiny lze získat v předmětech BYA9 (VYA012) a BYA10 (VYA001) Odborná angličtina 1 a 2.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Podrobné instrukce o úkolech k vypracování jsou v LMS Moodle, kam se také vypracované úkoly odevzdávají.

Způsob a kritéria hodnocení

Student vypracuje písemné shrnutí svého dosavadního výzkumu a bude svůj výzkum ústně prezentovat s využitím PowerPointu nebo podobného programu.

Cíl

Odborník schopný přednášet a publikovat v angličtině.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Osnova přednášek

Student se ke zkoušce přihlásí k vyučujícímu, u kterého absolvoval předmět DY02. Odešle mu shrnutí svého dosavadního výzkumu. Na termínu zkoušky se studenti doktorského studia individuálně domlouvají s vyučujícími. Zkouška je ústní a probíhá formou prezentace a následné diskuze.