Detail předmětu

Cizí jazyk pro doktorské studium

Akademický rok 2023/24

DYA005 předmět zařazen v 24 studijních plánech

DPC-V letní semestr 2. ročník

DPC-S letní semestr 2. ročník

DPC-M letní semestr 2. ročník

DPC-K letní semestr 2. ročník

DPC-GK letní semestr 2. ročník

DPC-E letní semestr 2. ročník

DPA-V letní semestr 2. ročník

DPA-S letní semestr 2. ročník

DPA-M letní semestr 2. ročník

DPA-K letní semestr 2. ročník

DPA-GK letní semestr 2. ročník

DPA-E letní semestr 2. ročník

DKC-V letní semestr 2. ročník

DKC-S letní semestr 2. ročník

DKC-M letní semestr 2. ročník

DKC-K letní semestr 2. ročník

DKC-GK letní semestr 2. ročník

DKC-E letní semestr 2. ročník

DKA-V letní semestr 2. ročník

DKA-S letní semestr 2. ročník

DKA-M letní semestr 2. ročník

DKA-K letní semestr 2. ročník

DKA-GK letní semestr 2. ročník

DKA-E letní semestr 2. ročník

Student písemně anglicky shrne svůj dosavadní výzkum spojený s disertační prací a bude ho prezentovat s pomocí PowerPointu nebo podobného programu. Bude následovat odborná diskuze.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Odborník schopný přednášet a publikovat v angličtině.

Znalosti

Schopnost číst odbornou literaturu ze svého oboru, napsat a přednést odbornou přednášku.

Schopnost vést odborný dialog.

Osnova

Student se ke zkoušce přihlásí k vyučujícímu, u kterého absolvoval předmět DY02. Odešle mu shrnutí svého dosavadního výzkumu. Na termínu zkoušky se studenti doktorského studia individuálně domlouvají s vyučujícími. Zkouška je ústní a probíhá formou prezentace a následné diskuze.

Prerekvizity

Znalost obecné angličtiny vyšší než je úroveň B1 podle CEFR a zápočet z DY02 Konzultační výuky cizího jazyka.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT