Detail předmětu

Modelování konstrukcí

DLB041 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-K povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-K povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-K povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-K povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Příhradové analogie pro řešení betonových konstrukcí, základní principy pro vytváření a uplatnění modelu vzpěra-táhlo, použití pro návrh vyztužení vybraných konstrukčních detailů. Prutové prvky namáhané smykem, prutová analogie, teorie tlakových polí. Spřažené konstrukce typu beton-beton. Statické řešení postupně vytvářených konstrukcí, přibližné numerické metody řešení reologických účinků, metoda časové diskretizace. Teplotně namáhané konstrukce – principy řešení a aplikace.

Garant předmětu

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí

Výsledky učení předmětu

Prohloubení znalostí v oblasti moderních metod navrhování:
- plastického působení betonu a jeho využití pro návrh betonových konstrukcí,
- modelů náhradních příhradovin,
- řešení prvků namáhaných smykem a kroucením v interakci s ostatními způsoby namáhání pomocí metody tlakových polí,
- reologického působení betonu a osvojení metod pro analýzu účinků reologie betonu postupně budovaných konstrukcí,
- analýza konstrukcí zatížených teplotou.

Prerekvizity

stavební mechanika, pružnost a plasticita, zásady výpočtu vlivu dotvarování a smršťování betonu na návrh betonových konstrukcí

Korekvizity

nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Výuka probíhá formou přednášek a individuálních konzultací k vybranému tématu, které student zpracovává jako seminární práci.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška je ústní a sestává z odborné rozpravy nad seminární prací a z teoretické části. Podmínkou úspěšného složení zkoušky je splnění obou částí.

Cíl

Vysvětlení moderních přístupů k řešení betonových prvků pomocí metody příhradové analogie.
Znalost metod pro analýzu detailů betonových konstrukcí a pro řešení interakce silových účinků na betonový průřez.
Znalost metod pro analýzu dlouhodobého působení betonových a spřažených konstrukcí s ohledem na reologické vlastnosti betonu.
Vysvětlení přístupu k řešení teplotně namáhaných konstrukcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Moderní pohledy na modelování konstrukcí. Použití metody příhradové analogie pro řešení betonových konstrukcí.
2. Základní principy pro vytváření a uplatnění modelu vzpěra-táhlo.
3. Vztah metody příhradové analogie k dimenzování betonových konstrukcí.
4. Použití modelu vzpěra-táhlo pro návrh vyztužení vybraných konstrukčních detailů.
5. Prutové prvky namáhané smykem.
6.–7. Spřažené konstrukce typu beton-beton.
8. Teorie tlakových polí. Interakce silových účinků s využitím teorie tlakových polí.
9. Statické řešení postupně vytvářených konstrukcí.
10. Účinky dotvarování a smršťování na konstrukce.
11. Přibližné numerické metody řešení reologických účinků.
12. Metoda časové diskretizace.
13. Teplotně namáhané konstrukce – principy řešení a aplikace metod na konkrétní betonové konstrukce pozemních a inženýrských staveb.