Detail předmětu

Radiační metody ve stavebnictví

Akademický rok 2023/24

DIB024 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DPC-K zimní semestr 2. ročník

DPA-K zimní semestr 2. ročník

DKC-K zimní semestr 2. ročník

DKA-K zimní semestr 2. ročník

Využití radiometrických metod pro měření objemové hmotnosti a vlhkosti stavebních materiálů. Návrh a realizace stínících konstrukcí proti účinkům ionizujícího záření. Rentgenografické zjišťování uložení výztuže v železobetonových konstrukcích a konstrukcích z předpjatého betonu.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Seznámení studentů s nejnovějšími metodami radiační defektoskopie a srovnáním s ostatními metodami zkoušení stavebních materiálů a konstrukcí, zpracování seminární práce se zadáním výběru vhodných metod zkoušení ve vztahu k tématu disertační práce.

Osnova

1.–4. Zadání a zpracování rešerše v oboru radiačních metod ve stavebnictví.
5.–8. Zadání seminární práce, konzultace ve vztahu k seminární práci.
9.–13. Závěrečné konzultace, odevzdání práce, ústní zkouška k zadanému tématu.

Prerekvizity

Absolvování FAST, znalosti z předmětů o zkušebnictví, diagnostických přístrojích a metodách, stavebním průzkumu a řízení jakosti.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.–4. Zadání a zpracování rešerše v oboru radiačních metod ve stavebnictví. 5.–8. Zadání seminární práce, konzultace ve vztahu k seminární práci. 9.–13. Závěrečné konzultace, odevzdání práce, ústní zkouška k zadanému tématu.