Navazující magisterský studijní program Architektura a rozvoj sídel – prezenční forma studia

Navazující magisterský studijní program Civil engineering – prezenční forma studia

Navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství – kombinovaná forma studia

Navazující magisterský studijní program Geodézie a kartografie – prezenční forma studia

Navazující magisterský studijní program Městské inženýrství – prezenční forma studia

Navazující magisterský studijní program Environmentálně vyspělé budovy – prezenční forma studia

Doktorské studijní programy Stavební inženýrství, Civil Engineering, Geodézie a kartografie - prezenční a kombinovaná forma studia

Úřední hodiny Studijního oddělení

Základní úřední hodiny platné od do

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

Ve dnech 19. - 22. 9. 2022 bude současně odkloněna následující studijní agenda do místnosti A111: BSP 3. a 4. ročník obor/specializace E, 4. ročník EVB a obor S v prezenční formě studia, NSP Stavební inženýrství - pozemní stavby v prezenční formě studia a Stavební inženýrství - realizace staveb, NSP Environmentálně vyspělé budovy a všechny ročníky Geodézie a kartografie v prezenční formě studia.

Platí pro období od

pondělí
středa
čtvrtek

STUDIJNÍ PORADENSTVÍ Od zahájení zimního semestru akademického roku 2022/2023 bude studentům v měsíci září a říjen v zasedací místnosti A230/A232 v době od 12:00 do 12:30 hod. poskytováno studijní poradenství ve studijní problematice za účasti proděkana FAST pro studium, vedoucí STO a případně zástupců studentů SKAS AS FAST.

Kde nás najdete

Fakulta stavební
Vysoké učení technické v Brně
Veveří 331/95, 602 00 Brno

Naplánovat trasu