Pedagogické rady bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Rada NSP Architektura a rozvoj sídel (se stud. specializacemi Architektura a Prostorové plánování)

Kontaktní údaje

Veveří 331/95
602 00 Brno