Pedagogické rady bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Rada NSP Architektura a rozvoj sídel (se stud. specializacemi Architektura a Prostorové plánování)