Oborové rady doktorských studijních programů​

Oborová rada DSP Vodní hospodářství a vodní stavby a DSP Water Management and Water Structures