Organizační struktura

Ústav betonových a zděných konstrukcí

Odborné zaměření

 • Navrhování nosných konstrukcí pozemních a inženýrských staveb
 • Vývoj nových konstrukčních systémů
 • Analýza vlivu reologických jevů
 • Nelineární analýza betonových konstrukcí
 • Rekonstrukce betonových a zděných konstrukcí
 • Revitalizace panelových objektů
 • Vliv poruch a závad na konstrukce
 • Silikátové kompozitní materiály
 • Uplatnění vysokopevnostních betonů v konstrukcích
 • Uplatnění nekovových výztuží v konstrukcích
 • Betonové konstrukce při zvýšených teplotách, požáru a v jiných speciálních podmínkách

Členové