Bc.

Olga Brzobohatá

BZK – tech.-hosp. pracov.

+420 541 147 846
brzobohata.o@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 6232
Fakultní účet brzobohata.o