Ing.

Vlasta Juránková

CSc.

FYZ – externí zaměstnanec

+420 541 147 659
jurankova.v@fce.vutbr.cz

Projekty

Osoba nemá žádné projekty