Ing.

Vlasta Juránková

CSc.

FYZ – externí zaměstnanec

+420 541 147 659
jurankova.v@fce.vutbr.cz

Odborné zaměření

  • aplikovaná fyzika, fluktuační vlastnosti pevných látek, šumová spektroskopie, nedestruktivní testování, degradace a spolehlivost elektronických součástek a materiálů
  • testování pomocí akustické emise
  • sledování transportu vlhkosti strukturou silikátových stavebních materiálů