Ing.

Věra Glisníková

CSc.

GTN – odborný asistent

+420 541 147 238
glisnikova.v@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 1857
Fakultní účet glisnikova.v
Ústav geotechniky

zástupce vedoucího / odborný asistent

E-mail glisnikova.v@fce.vutbr.cz
glisnikova.v@vutbr.cz
Telefon +420 541 147 238
41147234
Místnost B323 Veveří 331/95, 602 00 Brno