Organizační struktura

Ústav geotechniky

Odborné zaměření

  • Geologie, inženýrská geologie
  • Mechanika zemin
  • Mechanika skalních hornin
  • Zakládání staveb
  • Podzemní stavby
  • Zemní konstrukce
  • Speciální metody zakládání staveb
  • Zakládání při rekonstrukcích
  • Automatizace geotechnických úloh

Členové