prof. RNDr.

Tomáš Ficker

DrSc.

FYZ – profesor

+420 541 147 661
Tomas.Ficker@vut.cz

Tvůrčí aktivity

 • FICKER, T.: Přípravek; Přípravek na výrobu polymerních forem pro cementové vzorky. http://kf.fyz.fce.vutbr.cz/~ficker/Funkcni%20vzorky/Pripravek.pdf. URL: http://kf.fyz.fce.vutbr.cz/~ficker/Funkcni%20vzorky/Pripravek.pdf. (funkční vzorek)

 • FICKER, T.: Vodotěsné formy; Vodotěsné plastové formy. http://kf.fyz.fce.vutbr.cz/~ficker/Funkcni%20vzorky/Formy.pdf. URL: http://kf.fyz.fce.vutbr.cz/~ficker/Funkcni%20vzorky/Formy.pdf. (funkční vzorek)

 • FICKER, T.: Rekonstrukční mikroskop; Rekonstrukční mikroskop. http://kf.fyz.fce.vutbr.cz/~ficker/Funkcni%20vzorky/Mikroskop.pdf. URL: http://kf.fyz.fce.vutbr.cz/~ficker/Funkcni%20vzorky/Mikroskop.pdf. (funkční vzorek)

Patenty

 • 2014

  patent
  FICKER, T.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Sestava homogenizačního více-rychlostního intervalového rotátoru pro hydratované cementové materiály. 304920, patent. (2014)
  Detail

  patent
  FICKER, T.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Způsob topografického zjišťování pevnosti v tlaku cementového kamene v betonových konstrukcích. 304906, patent. (2014)
  Detail

 • 2012

  patent
  FICKER, T.; Vysoké učení technické v Brně: Sestava homogenizačních pouzder pro hydratované materiály, zejména cementové povahy. 303365, patent. (2012)
  Detail

  užitný vzor
  FICKER, T.; Vysoké učení technické v Brně: Sestava homogenizačních pouzder pro materiály obsahující hydratovaný cement. 23834, užitný vzor. (2012)
  Detail