Ing.

Stanislav Buchta

Ph.D.

KDK – odborný asistent

+420 541 147 312
Stanislav.Buchta@vut.cz

Publikace

 • 2008

  KLIKA, P.; WEIGEL, L.; BUCHTA, S.; ŠMAHEL, M.; BRUMOVSKÝ, M. Zaplacení finanční částky s příslušenstvím (C 1237). 2008.
  Detail

 • 2007

  BAJER, M.; MELCHER, J.; STRAKA, B.; ŠMAK, M.; BUCHTA, S.; VESELKA, M.; PILGR, M. Diagnostika střešních konstrukcí objektů elektráren ČEZ. In Sborník příspěvků ze semináře "Spolupráce vysokých škol a praxe v oboru nosných stavebních konstrukcí". Brno: CERM, 2007. s. 19-20. ISBN: 978-80-7204-499- 3.
  Detail

 • 2006

  BUCHTA, S. Závěry z dřevěných lepených konstrukcí narušených trhlinami. In Košice: CPRESS, Košice, 2006. s. 13-14. ISBN: 80-8073-678- 2.
  Detail

 • 2005

  MELCHER, J., PUCHNER, J. Kovové konstrukce I. Studijní opory pro kombinované studium. Brno: VUT v Brně, 2005.
  Detail

 • 2004

  BAJER, M.; SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; BUCHTA, S. Statická analýza ocelových zásobníků. Konstrukce, 2004, roč. 2004, č. 5, s. 10-12. ISSN: 1213- 8762.
  Detail

 • 2003

  BAJER, M.; BUCHTA, S.; KANICKÝ, V.; SALAJKA, V. Statická analýza sdružených ocelových zásobníků. In 20. česko-slovenská konference s mezinárodní účastí OCELOVÉ KONSTRUKCE A MOSTY 2003 Praha, 17. - 20.9. 2003. Praha, Česká Republika, 2003: 2003. s. 541-546. ISBN: 80-01-02747- 3.
  Detail

 • 2002

  BUCHTA, S.; HIRŠ, J. Sanace dřeva při zvýšené vlhkosti. In Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. s. 60-60. ISBN: 80-214-2067- 7.
  Detail

  BUCHTA, S. Sanace dřeva v památkově chráněných objektech. Stavitel. Praha: ECONOMIA, a.s., 2002. s. 46-47. ISSN: 1210- 4825.
  Detail

  BUCHTA, S.; VOJTAL, R. Dřevěné materiály a sklo. In Brno: Státní památkový ústav v Brně, 2002. s. 138-151. ISBN: 80-85032-90- 2.
  Detail