doc. Ing.

Radim Nečas

Ph.D.

BZK – docent

+420 541 147 855
radim.necas@vut.cz

Projekty

 • Moderní betonové a kompozitní konstrukce
  Detail

 • CK04000261, Pokročilé monitorování a diagnostika mostů s využitím provozní modální analýzy
  Detail

 • Vliv velikosti předpětí a nespojité hmoty na dynamické vlastnosti předpjatých betonových mostních konstrukcí
  Detail

 • Verifikace teplotního gradientu po výšce segmentu štíhle předpjaté konstrukce pomocí dodatečně osazených snímačů
  Detail

 • Verifikace teplotního průběhu po výšce segmentu štíhlé předpjaté konstrukce s důsledky pro dlouhodobé sledování
  Detail

 • CK01000042, Upřesnění zbytkové únosnosti předpjatých mostů
  Detail

 • TH03020446, Vývoj dispozičně variabilnější panelové soustavy pro bytové domy
  Detail

 • Prostorově zakřivené mostní konstrukce podporované kabely
  Detail

 • Verifikace tenzometrického a geodetického měření při dlouhodobém sledování konstrukce
  Detail

 • Numerická analýza půdorysně zakřivené konstrukce zavěšené na oblouku
  Detail

 • Algoritmizace návrhu tvaru půdorysně zakřivených konstrukcí podepřených oblouky
  Detail

 • TA02011322, Prostorové konstrukce podepřené kabely a/nebo oblouky
  Detail