Ing.

Ondřej Pilný

Ph.D.

AIU – odborný asistent

+420 541 147 253
Ondrej.Pilny@vut.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 157091
Fakultní účet pilny.o
Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky

zástupce vedoucího / odborný asistent

E-mail Ondrej.Pilny@vut.cz
Telefon +420 541 147 253
Místnost B416 Veveří 331/95, 602 00 Brno