Organizační struktura

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky

Odborné zaměření

  • Informační modely staveb (BIM)
  • 3D tisk stavebních konstrukcí (3DCP)
  • Virtuální realita při navrhování staveb a vizualizace stavebních objektů
  • Simulace přestupu tepla a vlhkosti ve stavebních objektech
  • Simulace v oblasti bezpečnosti (evakuace, šíření požáru, protiteroristická opatření)
  • Nelineární dynamické systémy a umělá inteligence
  • Metody matematické a počítačové optimalizace

Členové