Ing.

Martin Bednář

VHK – asistent

+420 541 147 770
Martin.Bednar2@vut.cz

Tvůrčí aktivity

osoba nemá žádné tvůrčí aktivity