Ing.

Marian Formánek

Ph.D.

TZB – odborný asistent

+420 541 147 948
Marian.Formanek@vut.cz

Publikace

 • 2023

  RUBINA, A.; UHER, P.; VRÁNA, J.; NOVOTNÝ, M.; NESPĚŠNÝ, O.; SKŘEK, D.; ŠUHAJDOVÁ, E.; VYSTRČIL, J.; FORMÁNEK, M. Heat Flow through a Facede with a Controlled Ventilated Gap. Buildings, 2023, roč. 13, č. 3, s. 1-20. ISSN: 2075-5309.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2022

  RUBINA, A.; UHER, P.; VRÁNA, J.; NOVOTNÝ, M.; NESPĚŠNÝ, O.; SKŘEK, D.; ŠUHAJDOVÁ, E.; VYSTRČIL, J.; FORMÁNEK, M. The effect of air flow on the annual energy balance of a facade with a ventilated gap. Sborník příspěvků ze 44. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2022. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2022. s. 111-111. ISBN: 978-80-7623-098-9.
  Detail

  FORMÁNEK, M.; HORÁK, P. Efficiency of Parallel Connected Desuperheater in a Cooling Circuit. Periodica Polytechnica Mechanical Engineering, 2022, roč. 65, č. 1, s. 1-7. ISSN: 0324-6051.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2021

  HORÁK, P.; FORMÁNEK, M.; FEČER, T.; PLÁŠEK, J. Evaporation of refrigerant R134a, R404A and R407C with low mass flux in smooth vertical tube. International journal of heat and mass transfer, 2021, roč. 181, č. 1, s. 1-8. ISSN: 0017-9310.
  Detail Odkaz

 • 2020

  DOLEŽAL, J.; FORMÁNEK, M. Numerická simulace proudění kapaliny uvnitř akumulačního zásobníku. In Juniorstav 2020. 2020. s. 1-4. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail

 • 2019

  RUSINOVÁ, M.; FORMÁNEK, M. FLAMMABLE REFRIGERANTS IN BUILDINGS FROM FIRE SAFETY POINT OF VIEW. EnviBUILD 2019 - Book of Abstracts. 1. Bratislava, Slovenská republika: Spektrum STU, 2019. s. 30-30. ISBN: 978-80-227-4959-6.
  Detail

  RUSINOVÁ, M.; FORMÁNEK, M. Požární bezpečnost staveb a využití hořlavých chladiv v budovách. Praha, Česká republika: Společnost pro techniku prostředí, 2019. s. 105-110.
  Detail

  RUSINOVÁ, M.; FORMÁNEK, M. Použití hořlavých chladiv a požární bezpečnost staveb. In X. sympozium GREEN WAY. 1. Praha: Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, Praha 1, 2019. s. 34-36. ISBN: 978-80-02-02846-8.
  Detail

  DOLEŽAL, J.; KOMÍNEK, P.; HIRŠ, J.; FORMÁNEK, M. Optimalizace akumulačního zásobníku. In 2019. s. 1-4.
  Detail

 • 2017

  HORÁK, P.; FORMÁNEK, M.; VYHLÍDALOVÁ, K. Využití odpadního tepla z chladicí jednotky jako zdroje tepla pro systémy TZB. In Konference Vytápění Třeboň 2017. Praha: STP, 2017. s. 101-105. ISBN: 978-80-02-02712- 6.
  Detail

 • 2016

  LINHART, J.; FORMÁNEK, M.; HORÁK, P. Výstupní protokoly z měření parametrů chladicí jednotky. Brno: 2016.
  Detail

  ČEKON, M.; SLÁVIK, R.; STRUHALA, K.; FORMÁNEK, M. Experimental Full- Scale Test Cell Optimizing for Research of Novel Concepts towards Climatically Active Solar Façade Design. In Buildings and Environment - Energy Performance, Smart Materials and Buildings. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 213-220. ISBN: 978-3-0357-1070- 0. ISSN: 1662-7482.
  Detail

  FORMÁNEK, M.; HORÁK, P.; DIBLÍK, J.; HIRŠ, J. Experimental Increase in the Efficiency of a Cooling Circuit Using a Desuperheater. Periodica Polytechnica - Civil Engineering, 2016, roč. 60, č. 3, s. 355-360. ISSN: 0553-6626.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  HIRŠ, J.; HORÁK, P.; RUBINA, A.; FORMÁNEK, M.; POČINKOVÁ, M.; RUBINOVÁ, O.; ŠMÍDOVÁ, O. Sborník přednášek konference Burza zkušeností z projektování, realizace a provozování staveb. Sborník přednášek konference Burza zkušeností z projektování, realizace a provozování staveb. Brno: Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, Praha 1, 2016. s. 1-120. ISBN: 978-80-02-02636- 5.
  Detail

 • 2015

  HORÁK, P.; UHER, P.; FORMÁNEK, M.; RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; VRÁNA, J.; KALOUSEK, M.; KUKLÍNKOVÁ, H. Energetické hodnocení budov. Brno: VUTIUM - Vysoké učení technické v Brně, 2015. 185 s. ISBN: 978-80-214-5274- 9.
  Detail Odkaz

 • 2014

  FORMÁNEK, M. Legislativní novinky pro tepelná čerpadla a chladící techniku Legislativní novinky pro tepelná čerpadla a chladící techniku. In PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z REALIZACE TZB SOUSTAV A STAVEB. 2014. s. 1-67. ISBN: 978-80-214-4864- 3.
  Detail

  TOMÁŠ, P.; FORMÁNEK, M. VÝBĚR VÝPARNÍKU PRO TEPELNÉ ČERPADLO SYSTÉMU, VZDUCH- VODA. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2014 PROMĚNY STAVEBNICTVÍ. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 78-81. ISBN: 978-80-87952-06- 1.
  Detail

  TOMÁŠ, P.; FORMÁNEK, M. Selecting the Evaporator of the Heat Pump. In EnviBUILD 2014 PROCEEDINGS. Brno: Faculty od Civil Enginering, Brno University of Technology, 2014. s. 1-3. ISBN: 978-80-214-5003- 5.
  Detail

  TOMÁŠ, P.; FORMÁNEK, M. Elektrické vytápění zatepleného starého rodinného domu. In SBORNÍK KONFERENCE PROGRESS 2014 NOVÉ TRENDY V ENERGETICE, INTELIGENTNÍ BUDOVY, ENERGETICKY SOBĚSTAČNÉ BUDOVY. Ostrava: VŠB- Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-248-3623- 2.
  Detail

  TOMÁŠ, P.; FORMÁNEK, M. Selecting the evaporator of the heat pump. In enviBUILD 2014 - Buildings and Environment, International Conference proceedings. first, September 2014. Brno, Czech Republic: Faculty of Civil Enginering, Brno University of Technology, 2014. s. 121-123. ISBN: 978-80-214-5003- 5.
  Detail Odkaz

  VLČEK, P.; FORMÁNEK, M. Optimization of Lubricant Return in Refrigeration Systems. 2014, s. 27-31.
  Detail Odkaz

  VLČEK, P.; FORMÁNEK, M. Optimization of Lubricant Return in Refrigeration Systems. In EnviBuild 2014. Advanced Materials Research. Softcover. Trans Tech Publications Ltd, 2014. s. 186-190. ISBN: 978-3-03835-280-8. ISSN: 1022-6680.
  Detail Odkaz

  FORMÁNEK, M.; VLČEK, P. Problematika a optimalizace návrhu tepelných čerpadel. In Technická zařízení a kvalita vnitřního prsotředí v budovách s téměř nulovou spotřebou energie. 1. Praha: 2014. s. 26-30. ISBN: 978-80-02-02526- 9.
  Detail

 • 2013

  VLČEK, P.; FORMÁNEK, M. Dopad výměny ekologických chladiv na chladicí techniku. TZB- info, 2013, roč. 2012, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  ŠMAHEL, M.; KOSOVÁ, J.; ŠEBESTA, P.; VRÁNA, J.; DAŇHEL, P.; RUBINA, A.; FORMÁNEK, M.; BRADÁČ, A. Znalecký posudek (C 1452) o náhradu škody. Brno: ÚSI, 2013. s. 1-81.
  Detail

  PETRŮJOVÁ, H.; FORMÁNEK, M. Hydraulická (ne) stabilita prvků otopných soustav. In VYKUROVANIE 2013 21. medzinárodná konferencia na tému: Energetické, environmentálne a ekonomické aspekty pri prevádzke vykurovacích systémov. Bratislava: SSTP Bratislava, 2013. s. 375-378. ISBN: 978-80-89216-53- 6.
  Detail

  FORMÁNEK, M. Experimentální zhodnocení výměníků tepelného čerpadla systému vzduch voda. In Jak dosáhnout téměř nulové spotřeby energie v budovách. 1. Brno: Společnost pro technikuprostředí, 2013. s. 51-57. ISBN: 978-80-02-02456- 9.
  Detail

  HORÁK, P.; KOŇAŘÍK, M.; FORMÁNEK, M.; VYHLÍDALOVÁ, K. Tepelná čerpadla – navrhování, provoz, praktické zkušenosti. Český instalatér, 2013, roč. XXIII, č. 6, s. 25-28. ISSN: 1210- 695X.
  Detail

  VLČEK, P.; FORMÁNEK, M.; TOMÁŠ, P. Optimalizace systému tepelného čerpadla vzduch – voda a posouzení výkonových parametrů. In Sborník konference PROGRESS 2013: Teplo, tepelná technika, vzduchotechnika, vytápění a akustika. Ostrava: Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 1-7. ISBN: 978-80-248-2972- 2.
  Detail

  VLČEK, P.; FORMÁNEK, M.; TOMÁŠ, P. Zhodnocení výkonových parametrů u výparníků tepelného čerpadla systému vzduch voda. In Juniorstav 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2013. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-4669- 4.
  Detail

 • 2012

  FORMÁNEK, M.; PETRŮJOVÁ, H. PROVOZNÍ POŽADAVKY NA REGULAČNÍ ARMATURY. Topenářství, 2012, roč. XXXXVI, č. 3/ 2012, s. 32-35. ISSN: 1211- 0906.
  Detail

  PETRŮJOVÁ, H.; FORMÁNEK, M. Experimentální ověřování funkce komponentů teplovodních soustav. In Sborník konference Progress 2012. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra Prostředí staveb a TZB, 2012. s. 1-4. ISBN: 978-80-248-2666- 0.
  Detail

  TOMÁŠ, P.; FORMÁNEK, M. VYHODNOCENÍ ZATEPLENÍ RODINNÉHO DOMU Z EKONOMICKÉHO A EKOLOGICKÉHO HLEDISKA. In Sborník konference progres 2012, teplo, tepelná energetika, nové směry ve vytápění, nezávislé zdroje a nové předpisy. 1. Ostrava: 2012. s. 1-8. ISBN: 978-80-248-2666- 0.
  Detail

  FORMÁNEK, M. Problematika proudového zatížení vodičů u fotovoltaických elektráren. TZB Haus Technik, 2012, roč. V., č. 02/ 2012, s. 40-41. ISSN: 1803- 4802.
  Detail

  FORMÁNEK, M.; PETRŮJOVÁ, H. Experimentální ověřování funkce a chování termohydraulického rozdělovače nebo- li HVDT. Topenářství, 2012, roč. XXXXVI, č. 8/ 2012, s. 33-35. ISSN: 1211- 0906.
  Detail

  TOMÁŠ, P.; FORMÁNEK, M. Ekonomicko- ekologické vyhodnocení zateplení rodinného domu. Realizace staveb, 2012, roč. 2012, č. 5, s. 2-5. ISSN: 1802- 0631.
  Detail

  ŠMAHEL, M.; VALIŠ, I.; FORMÁNEK, M.; KOSOVÁ, J.; FRÝBORTOVÁ, J.; KUHROVÁ, K.; STŘÍBNÝ, P.; BRADÁČ, A. Znalecký posudek o vadách a poruchách vedoucí k případné slevě z ceny nemovitosti (C 1426). Brno: Vysoké učení technické v Brně, ÚSI, 2012. s. 1-450.
  Detail

  HORÁK, P.; POČINKOVÁ, M.; FORMÁNEK, M. Experimentální porovnání topného faktoru "NO-NAME" TČ vzduch- voda s údaji proklamovanými výrobcem. TZB- info, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  ŠMAHEL, M.; VALIŠ, I.; FORMÁNEK, M.; KOSOVÁ, J.; FRÝBORTOVÁ, J.; KUHROVÁ, K.; STŘÍBNÝ, P.; BRADÁČ, A. Znalecký posudek o vadách a poruchách vedoucí k případné slevě z ceny nemovitosti. Brno: Vysoké učení technické v Brně, ÚSI, 2012. s. 1-2.
  Detail

  FORMÁNEK, M.; VLČEK, P. EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ DOPADU NÁHRADY EKOLOGICKÝCH CHLADIV NA CHLADÍCÍ VÝKON ZAŘÍZENÍ. In Sborník konference progres 2012, teplo, tepelná energetika, nové směry ve vytápění, nezávislé zdroje a nové předpisy. 1. Ostrava: 2012. s. 1-5. ISBN: 978-80-248-2666- 0.
  Detail

 • 2011

  FORMÁNEK, M.; PETRŮJOVÁ, H. Využití odpadního tepla z chlazení. In CzechSTAV 2011. 2011. s. 167-173. ISBN: 978-80-904877-5- 8.
  Detail

  FORMÁNEK, M.; PETRŮJOVÁ, H. Potrubní systémy v rozvodech chladu. Topenářství, 2011, roč. XXXXIV, č. 4/ 2011, s. 50-51. ISSN: 1211- 0906.
  Detail

 • 2010

  FORMÁNEK, M. Chladiva kompresorových chladicích zařízení. PSM - stavební infozpravodaj, 2010, roč. 2010, č. 2+ 3, s. 14-15. ISSN: 1802- 6907.
  Detail

 • 2009

  FORMÁNEK, M.; ŠMAHEL, M.; HRUBEŠOVÁ, A.; WEIGEL, L. C 1278 - RZP o zaplacení částky s příslušenstvím. Brno: 2009.
  Detail