Ing.

Marcela Pavlíková

Ph.D.

CHE – odborný asistent

+420 541 147 634
pavlikova.m@fce.vutbr.cz

Výuka

Konzultační hodiny

po předchozí domluvě

Zaměření pedagogické činnosti

  • BC01 - Stavební chemie, cvičení
  • BC03 - Chemie a technologie vody, cvičení
  • CC01 - Hydrobiologie a ekotoxikologie, cvičení