Ing.

Marcela Pavlíková

Ph.D.

CHE – odborný asistent

+420 541 147 634
pavlikova.m@fce.vutbr.cz

Projekty

  • Fosfor v sedimentech malých vodních toků v kontextu vodohospodářských revitalizací
    Detail