doc. Mgr.

Libor Topolář

Ph.D.

FYZ – docent

+420 541 147 664
Libor.Topolar@vut.cz

Projekty

 • Využití nedestruktivních metod pro lokalizaci dutin ve kompozitních stavebních materiálech
  Detail

 • GA22-04828S, Nový směr k udržitelným stavebním materiálům prostřednictvím pokročilých povrchových úprav na bázi lithných silikátů
  Detail

 • Studium cementových past ve fázi tuhnutí a tvrdnutí metodou puls-echo a XRD
  Detail

 • Analýza mechanického vlnění procházejícího jemnozrnným kompozitním materiálem v průběhu tuhnutí a tvrdnutí
  Detail

 • The use of non-destructive methods for testing of the condition of degraded alkali-activated concrete
  Detail

 • Nové přístupy k predikci trvanlivosti provzdušněného betonu prostřednictvím zjišťování obsahu a rozložení vzduchových pórů a mrazuvzdornosti
  Detail

 • DG18P02OVV068, Komplexní diagnostika pálených zdících prvků historických objektů z pohledu stáří, původu a fyzikálně-mechanických vlastností v závislosti na vlhkosti, a jejich náhrada v historických objektech
  Detail

 • Využití metody akustické emise pro experimentální určení vývoje poškození jemnozrnných kompozitů během zatěžování
  Detail

 • Pokročilý popis šíření trhlin v kompozitech na bázi alkalicky aktivované matrice
  Detail

 • Experiementální analýza objemových změn cementových kompozitů v raném stádiu tuhnutí
  Detail

 • Lineární a prostorová lokalizace porušení cementových kompozitů pomocí metody akustické emise – odhad rozsahu lomové procesní zóny
  Detail

 • Pokročilá analýza signálů akustické emise vznikajících při vzniku trhlin při tvrdnutí alkalicky aktivované strusky
  Detail

 • Sledování vzniku trhlin v tuhnoucích cementových kompozitech pomocí akustické emise pro verifikaci výstupů numerických modelů
  Detail