Ing. Ing.

Kristýna Hrabová

Ph.D.

SZK – odborný asistent

+420 541 147 835
Kristyna.Hrabova@vut.cz

Publikace

 • 2023

  VOŘECHOVSKÁ, D.; HRABOVÁ, K.; LEHNER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KONEČNÝ, P. EXPERIMENTAL AND NUMERICAL ASSESSMENT OF CHLORIDE PENETRATION INTO CONCRETE. In Proceedings of 23rd International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2023. International multidisciplinary geoconference SGEM. 2023. s. 377-384. ISBN: 978-619-7603-61-3. ISSN: 1314-2704.
  Detail Odkaz

  HRABOVÁ, K.; LEHNER, P.; LÁNÍK, J. Statistical evaluation of the fibre concrete bending test with crack mouth opening displacement measuring. In 18th International Conference on Special Concrete and Composites 2021. AIP conference proceedings. 2023. ISSN: 0094-243X.
  Detail

  VYMAZAL, T.; MISÁK, P.; HRABOVÁ, K.; KOCÁB, D. The influence of steel fibre amount on the consistency, volume changes and compressive strength of concrete. In 26th International Conference on Building Materials, Products and Technologies, ICBMPT 2023. Journal of Physics: Conference Series. Bristol, Velká Británie: IOP Publishing, 2023. s. 1-7. ISSN: 1742-6596.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  LEHNER, P.; HRABOVÁ, K. Evaluation of degradation and mechanical parameters and sustainability indicators of zeolite concretes. Construction and building materials, 2023, roč. 371, č. 371, ISSN: 0950-0618.
  Detail Odkaz

  LEHNER, P.; HRABOVÁ, K.; BUJDOŠ, D.; KONEČNÝ, P. Correlation Relationships of Elementary Mechanical Properties and Electrical Resistivity of Structural Concrete. In International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2021, ICNAAM 2021. AIP conference proceedings. 2023. ISSN: 0094-243X.
  Detail

 • 2022

  VOŘECHOVSKÁ, D.; HRABOVÁ, K.; KOCÁB, D.; KONEČNÝ, P. THE PROBALISTIC ESTIMATION OF THE CHLORIDE INGRESS IN CONCRETE STRUCTURES. In International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. International multidisciplinary geoconference SGEM. Vienna: 2022. s. 583-590. ISBN: 9781713871774. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  HRABOVÁ, K.; LÁNÍK, J.; LEHNER, P. Statistical and Practical Evaluation of the Mechanical and Fracture Properties of Steel Fibre Reinforced Concrete. Buildings, 2022, roč. 12, č. 8, ISSN: 2075-5309.
  Detail Odkaz

  ŠINDLEROVÁ, V.; BALGOVÁ, Z.; HRABOVÁ, K. Textilní odpad jako problém každého z nás. Odpadové fórum. Praha: CEMC, 2022. s. 10-11. ISSN: 1212-7779.
  Detail

  HRABOVÁ, K.; LÁNÍK, J.; LEHNER, P. Statistical Evaluation of The Fracture-Mechanical Test Of Two Different Fibre Reinforcement Concrete. Modelování v mechanice. 2022. ISBN: 978-80-248-4609-5.
  Detail

  LEHNER, P.; HRABOVÁ, K. Relationship of Time-Dependent Parameters from Destructive and Non-Destructive Tests of Structural Concrete. Mathematics, 2022, roč. 10, č. 3, s. 1-13. ISSN: 2227-7390.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2021

  HRABOVÁ, K.; HÜBLOVÁ, S.; CIKRLE, P.; LÁNÍK, J. Defektoskopie poruch železobetonových sloupů pomocí ultrazvukové metody. Soudní inženýrství, 2021, č. 4, s. 23-27. ISSN: 1211-443X.
  Detail Odkaz

  HÜBLOVÁ, S.; HRABOVÁ, K. Použití ultrazvukové metody pro odhalení vnitřních vad v železobetonových konstrukcích. 23. odborná konference doktorského studia - JUNIORSTAV 2021. Brno: 2021. s. 339-343. ISBN: 978-80-86433-75-2.
  Detail

  HRABOVÁ, K.; LEHNER, P.; GHOSH, P.; KONEČNÝ, P.; TEPLÝ, B. Sustainability Levels in Comparison with Mechanical Properties and Durability of Pumice High-Performance Concrete. Applied Sciences - Basel, 2021, roč. 11, č. 11, s. 1-13. ISSN: 2076-3417.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  HRABOVÁ, K.; NIEDOBA, J. Vliv vlastnostní vodního uložení na výsledky zkoušek odolnosti betonu vůči cyklickému namáhání mrazem a chemickým rozmrazovacím látkám. Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2021. Brno: 2021. s. 112-116. ISBN: 978-80-214-5963-2.
  Detail

  LEHNER, P.; HORŇÁKOVÁ, M.; HRABOVÁ, K. Sensitivity analysis of stochastic calculation of SCC regarding aggressive environment. Materials, 2021, roč. 14, č. 22, s. 1-9. ISSN: 1996-1944.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  VYMAZAL, T.; PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; HRABOVÁ, K. THE FIRST INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL WITH FOCUS ON MUNICIPAL ENGINEERING TOOK PLACE AT THE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING OF BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. EUREKA 2021. EUREKA. neuv. Brno: VUTIUM Brno University of Technology, 2021. s. 96-102. ISBN: 978-80-214-5664-8. ISSN: 2464-4595.
  Detail

  HRABOVÁ, K.; TEPLÝ, B.; VESELÝ, V. Posuzování konstrukčního betonu s recyklovaným kamenivem s ohledem na trvalou udržitelnost. Beton TKS, 2021, č. 2, s. 62-65. ISSN: 1213-3116.
  Detail Odkaz

  HRABOVÁ, K.; NIEDOBA, J. Vliv vlastností vodního uložení na výsledky zkoušek odolnosti betonu vůči cyklickému namáhání mrazem a chemickým rozmrazovacím látkám. Soudní inženýrství, 2021, č. 2, s. 9-14. ISSN: 1211-443X.
  Detail Odkaz

  NIEDOBA, J.; HRABOVÁ, K.; MASAŘÍK, D.; HÜBLOVÁ, S.; CIKRLE, P. Non-destructive diagnostic methods and regression equation during building structure diagnosis. In 21st International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2021. International multidisciplinary geoconference SGEM. 2021. s. 255-262. ISBN: 978-619-7603-30-9. ISSN: 1314-2704.
  Detail Odkaz

  HRABOVÁ, K.; NIEDOBA, J.; VYMAZAL, T.; LÁNÍK, J.; TEPLÝ, B. The assessment of structural concrete with recycled aggregates in terms of sustainability. In 21st International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2021. International multidisciplinary geoconference SGEM. Bulgaria: 2021. s. 287-294. ISBN: 978-619-7603-30-9. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  OLEJKOVÁ, S.; HRABOVÁ, K.; LÁNÍK, J.; CIKRLE, P. Assessment of cores using electroacoustic methods. In 27th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2021. s. 214-219. ISBN: 978-3-0357-1821-8. ISSN: 1012-0394.
  Detail

  HRABOVÁ, K.; OLEJKOVÁ, S.; CIKRLE, P.; VYMAZAL, T. Using the ultrasonic method for the defectoscopy of failures in reinforced concrete columns. In 27th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2021. s. 203-208. ISBN: 978-3-0357-1821-8. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  SIKOROVÁ, V.; VYMAZAL, T.; KOCÁB, D.; HRABOVÁ, K.; LIŠOVSKÝ, M. Determining the Sustainability of Concrete with Recycled Aggregate. In Special Concrete and Composites 2020 : 17th International Conference. AIP conference proceedings. College Park, Maryland: AIP Conference Proceedings, 2021. s. 020010-1 (020010-6 s.)ISBN: 978-0-7354-4066-1. ISSN: 0094-243X.
  Detail Odkaz

  LIŠOVSKÝ, M.; KOCÁB, D.; SIKOROVÁ, V.; VYMAZAL, T.; HRABOVÁ, K. Future of concrete structures. In Special Concrete and Composites 2020: 17th International Conference. AIP conference proceedings. College Park, Maryland: AIP Conference Proceedings, 2021. s. 020014-1 (020014-6 s.)ISBN: 978-0-7354-4066-1. ISSN: 0094-243X.
  Detail Odkaz

 • 2020

  LIŠOVSKÝ, M.; KOCÁB, D.; SIKOROVÁ, V.; VYMAZAL, T.; HRABOVÁ, K. Budoucnost betonových konstrukcí. 17. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY, sborník příspěvků. Ostrava: SEKURKON s.r.o., 2020. s. 43-49. ISBN: 978-80-86604-83-1.
  Detail

  HRABOVÁ, K. Application of nanomaterials for sustainable concrete. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). 2020. s. 88-93. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  VYMAZAL, T.; HRABOVÁ, K.; TEPLÝ, B.; KOCÁB, D. Sustainability quantification of concrete with recycled aggregate. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2019: 16th International Conference. AIP conference proceedings. College Park, Maryland: AIP Conference Proceedings, 2020. s. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1961-2. ISSN: 0094-243X.
  Detail Odkaz

  HRABOVÁ, K.; TEPLÝ, B.; VYMAZAL, T. Concrete: Limit States and Sustainability. In Current Topics and Trends on Durability of Building Materials and Components. 2020. s. 1297-1304. ISBN: 978-84-121101-8-0.
  Detail

  HRABOVÁ, K.; HÜBLOVÁ, S.; CIKRLE, P.; VYMAZAL, T. Využití ultrazvukové metody k defektoskopii poruch železobetonových sloupů. 27. BETONÁŘSKÉ DNY Česká betonářská společnost ČSSI. 2020. s. 404-409. ISBN: 978-80-907611-3-1.
  Detail

  HÜBLOVÁ, S.; HRABOVÁ, K.; LÁNÍK, J.; CIKRLE, P. Vyšetřování jádrových vývrtů elektroakustickými metodami. 27. BETONÁŘSKÉ DNY Česká betonářská společnost ČSSI. 2020. s. 390-396. ISBN: 978-80-907611-3-1.
  Detail

  LIŠOVSKÝ, M.; HRABOVÁ, K.; SIKOROVÁ, V. Udržitelnost výroby betnou. Juniorstav 2020 Sborník příspěvků. Brno: ECON publishing, 2020. s. 409-412. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail

  SIKOROVÁ, V.; HRABOVÁ, K.; LIŠOVSKÝ, M. Trvalá udržitelnost betonových konstrukcí v závislosti na použitém typu kameniva. Juniorstav 2020 Sborník příspěvků. Brno: ECON publishing, 2020. s. 405-408. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail

  HRABOVÁ, K.; LIŠOVSKÝ, M.; SIKOROVÁ, V. Kvantifikace udržitelnosti betonových konstrukcí. Juniorstav 2020 Sborník příspěvků. Brno: ECON publishing, 2020. s. 413-417. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail

  SIKOROVÁ, V.; VYMAZAL, T.; KOCÁB, D.; HRABOVÁ, K.; LIŠOVSKÝ, M. Stanovení udržitelnosti betonu s recyklovaným kamenivem. 17. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY, sborník příspěvků. Ostrava: SEKURKON s.r.o., 2020. s. 25-30. ISBN: 978-80-86604-83-1.
  Detail

  KONEČNÝ, P.; GHOSH, P.; HRABOVÁ, K.; LEHNER, P.; TEPLÝ, B. Effective methodology of sustainability assessment of concrete mixtures. Materials and Structures, 2020, roč. 53, č. 4, s. 1-15. ISSN: 1359-5997.
  Detail Odkaz

  HRABOVÁ, K.; TEPLÝ, B.; VYMAZAL, T. Sustainability assessment of concrete mixes. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Publishing, 2020. s. 1-6. ISSN: 1755-1307.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  LEHNER, P.; HRABOVÁ, K.; GHOSH, P.; KONEČNÝ, P.; TEPLÝ, B. Efektivní hodnocení trvalé udržitelnosti betonu s přírodním pucolánem. Beton TKS, 2020, č. 3, s. 52-55. ISSN: 1213-3116.
  Detail Odkaz

  HRABOVÁ, K.; VOŘECHOVSKÁ, D.; TEPLÝ, B. Potential for the iclusion of sustainability aspects in limit states for concrete. In 20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference: Nano, Bio and Green - Technologies for a Sustainable Future, SGEM 2020. International multidisciplinary geoconference SGEM. Bulgaria: SGEM Conference, 2020. s. 411-418. ISSN: 1314-2704.
  Detail

 • 2019

  HRABOVÁ, K.; HANUŠ, P. Hodnocení trvalé udržitelnosti betonových směsí. Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2019. 2019. s. 135-139. ISBN: 978-80-214-5730-0.
  Detail

  HRABOVÁ, K.; POLÁČIK, J.; ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; ŠNAJDÁREK, L.; POSPÍŠIL, J. Monitoring of released particles by heating RF polymer for conversion to carbon under inert atmosphere. In NANOCON 2018 - Conference Proceeding, 10th Anniversary International Conference on Nanomaterials - Research and Application 2019. TANGER Ltd., 2019. s. 714-719. ISBN: 978-80-87294-85-7.
  Detail

  HRABOVÁ, K.; VYMAZAL, T.; KOCÁB, D.; BUČILOVÁ, I. Navrhování konstrukcí dle ISO 16204 - stanovení životnosti betonových konstrukcí s ohledem na karbonataci. Materiály pro stavbu, 2019, roč. 7, č. 2019, s. 16-18. ISSN: 1213-0311.
  Detail Odkaz

  HRABOVÁ, K.; TEPLÝ, B.; HÁJEK, P. Concrete, sustainability and limit states. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Praha: 2019. s. 1-9. ISSN: 1755-1307.
  Detail

  VYMAZAL, T.; TEPLÝ, B.; HRABOVÁ, K. The assessment and prediction of concrete sustainability. Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2019. s. 1-10.
  Detail

  VYMAZAL, T.; HRABOVÁ, K.; TEPLÝ, B.; KOCÁB, D. Kvantifikace udržitelnosti betonu s recyklovaným kamenivem. 16. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - sborník příspěvků. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2019. s. 61-64. ISBN: 978-80-86604-81-7.
  Detail

  VYMAZAL, T.; TEPLÝ, B.; HRABOVÁ, K. The assessment and prediction of concrete sustainability. In International Conference Building Materials, Products and Technologies 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2019. s. 1-4. ISSN: 1757-8981.
  Detail

  HRABOVÁ, K.; VYMAZAL, T. Quantification of sustainability of concrete structures. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. 2019. s. 371-377. ISBN: 978-619-7408-99-7. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  HRABOVÁ, K. Uhlíkové nanotrubičky. Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2019. s. 322-329. ISBN: 978-80-214-5708-9.
  Detail

  HRABOVÁ, K.; HRDLIČKA, T.; TLAŠEK, M. Use of heat from wastewater. In CESB19 - Central Europe Toward Sustainable Building 2019. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Praha: 2019. s. 1-8. ISSN: 1755-1307.
  Detail

 • 2018

  ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; BENCKO, V.; HRABOVÁ, K.; BULEJKO, P. Možné přístupy k hodnocení zdravotních rizik nanočástic z pohledu znalce. Expert Forensic Science 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. s. 9-21. ISBN: 978-80-214-5600-6.
  Detail

  BULEJKO, P.; ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; HRABOVÁ, K. Estimation of particulate matter (PM) deposition efficiency and PM-bound metals deposition fluxes in human respiratory. In Expert Forensic Science 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. s. 488-494. ISBN: 978-80-214-5600-6.
  Detail

  HRABOVÁ, K. Nanomateriály ve stavebnictví. Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2018. s. 179-184. ISBN: 978-80-214-5621-1.
  Detail

  SCHÜLLEROVÁ, B.; ADAMEC, V.; HRABOVÁ, K. Hodnocení rizik spojených s výskytem nanočástic v pracovním prostředí. Zborník príspevkov z VII. medzinárodnej vedeckej konferencie Advances in Fire & Safety Engineering 2018. Zvolen: Vydavateľstvo TU vo Zvolene, 2018. s. 265-275. ISBN: 978-80-228-3087-4.
  Detail

  POLÁČIK, J.; HRABOVÁ, K.; SCHÜLLEROVÁ, B. Vznik jemných částic při spalování biomasy v laboratorních podmínkách. SBORNÍK XIX. VÝROČNÍ KONFERENCEČESKÉ AEROSOLOVÉ SPOLEČNOSTI. Praha: Česká aerosolová společnost, 2018. s. 28-31. ISBN: 978-80-270-4780-2.
  Detail

  HRABOVÁ, K. Možná rizika vodohospodářských staveb. Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. ČVUT v Praze: 2018. s. 306-311. ISBN: 978-80-01-06515-0.
  Detail

  ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; HRABOVÁ, K. ; SKEŘIL,R.; KADLEC, R.; BULEJKO, P.; ADAM, V. The nanoparticles concentration in the traffic loaded urban area. In Nanocon 2017. Conference Proceedings. Ostrava: TANGER Ltd., 2018. s. 698-703. ISBN: 978-80-87294-81-9.
  Detail

  SCHÜLLEROVÁ, B.; POLÁČIK, J.; ADAMEC, V.; HRABOVÁ, K.; POSPÍŠIL, J. Influence of temperature parameters on the production of fine particle distribution during the biomass combustion. In 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018. Conference Proceeding. Volume 18. International multidisciplinary geoconference SGEM. 2018. s. 307-314. ISBN: 978-619-7408-70-6. ISSN: 1314-2704.
  Detail

 • 2017

  ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; HRABOVÁ, K.; VÉMOLA, A. Stanovení výše škody na životním prostředí v souvislosti s haváriemi na pozemních komunikacích. Krizové řízení a řešení krizových situací, 14. - 15. září 2017, FLKŘ UTB v uherském Hradišti. Uherské Hradiště: 2017. s. 5-12. ISBN: 978-80-7454-717-1.
  Detail Odkaz

  ADAMEC, V.; HRABOVÁ, K.; SCHÜLLEROVÁ, B. Problematika predikce a minimalizace dopadu tzv. černých labutí na příkladu vodohospodářských staveb. 8. medzinárodná vedecká konferencie Bezpečnosť - Kvalita - Spoľahlivosť, Košice 2017, zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Technická univerzita v Košicích: 2017. s. 8-12. ISBN: 978-80-553-3115-7.
  Detail

  HRABOVÁ, K.; SCHÜLLEROVÁ, B.; ADAMEC, V. Rizika nanočástic uvolněných při požárech. Environmentálne a bezpečnostné aspekty požiarov a havárií 2017. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 20.4.2017 v Trnave. Trnava: 2017. s. 56-61. ISBN: 978-80-8096-251-7.
  Detail

  HRABOVÁ, K. Rizika vodohospodářských staveb. In konference Junior Forensic Science Brno 2017. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství: 2017. s. 262-267. ISBN: 978-80-214-5486-6.
  Detail

 • 2016

  BULEJKO, P.; ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B.; HRABOVÁ, K.; SKEŘIL, R. Analýza zdravotních rizik PM10 a PM2,5 v lokalitách města Brna. In Sborník XVII. výroční konference České aerosolové společnosti, 25. – 26. října 2016, Mikulov. Praha: Česká aerosolová společnost, 2016. s. 69-72. ISBN: 978-80-86186-85-6.
  Detail Odkaz

  HRABOVÁ, K.; ADAMEC, V.; SCHÜLLEROVÁ, B. Rizika vodohospodářských staveb z pohledu vysoce nepravděpodobných událostí. Sborník příspěvků z konference Krizové řízení a řešení krizových situací 2016, 8.-9. září 2016 v Uherském Hradišti. Uherské Hradiště: UTB FLKŘ, 2016. s. 105-114. ISBN: 978-80-7454-632-7.
  Detail Odkaz

  BENEŠ, M.; SCHÜLLEROVÁ, B.; HRABOVÁ, K.; ADAMEC, V. Možnosti aplikace analýzy rizika v oblasti BOZP. In XXIX. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Aktuálné otázky bezpečnosti práce, 14. - 16. 11. 2016, Štrbské Pleso. Košice: 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-553-3006- 8.
  Detail