Ing. Ing.

Kristýna Hrabová

Ph.D.

SZK – odborný asistent

+420 541 147 835
Kristyna.Hrabova@vut.cz

Projekty

 • Vliv polutantů a kvality betonu na trvanlivost a životnost želozobetonových konstrukcí
  Detail

 • Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně
  Detail

 • Vývoj a ověření samozhutnitelného betonu pro subtilní konstrukce
  Detail

 • Porovnání lomově-mechanických parametrů různých typů vláknobetonů
  Detail

 • Vliv vlastností vodního uložení na výsledky zkoušení odolnosti betonu vůči cyklickému namáhání mrazem a chemickým rozmrazovacím látkám
  Detail

 • Stanovení charakteristické pevnosti betonu kombinací destruktivních a nedestruktivních metod pomocí moderních přístrojů
  Detail

 • Defektoskopie poruch železobetonových konstrukcí s využitím ultrazvukové metody
  Detail

 • Metodika hodnocení trvalé udržitelnosti betonových konstrukcí
  Detail

 • Experimentální ověření nových způsobů hodnocení mrazuvzdornosti betonu v konstrukcích
  Detail

 • Možnost uplatnění nanočástic pro snížení poruch vodohospodářských staveb
  Detail

 • TJ01000331, Redukce koncentrace jemných částic ve spalinách malých zdrojů s využitím aktivní teplotní stabilizace
  Detail

 • TJ01000331, Redukce koncentrace jemných částic ve spalinách malých zdrojů s využitím aktivní teplotní stabilizace
  Detail

 • Patologie a etiologie vodohospodářských staveb ve vztahu k životnímu prostředí
  Detail