RNDr. Mgr.

Jaroslav Lindr

Ph.D.

SPV – odborný asistent

+420 541 147 693
lindr.j@fce.vutbr.cz

Publikace

 • 2021

  LINDR, J. Hodnocení celkového dojmu z výuku společenskovědních předmětů na technické univerzitě. Modernizácia vzdelávania na vysokých školách (s akcentom na rozvoj kľúčových kompetencií). Košice: Ksv TU Košice, 2021. s. 27-28. ISBN: 978-80-553-3934-4.
  Detail

  LINDR, J. Společenskovědní předměty na technické univerzitě - význam, přínos a zhodnocení. QUAERE 2021. Hradec Králové: Magnanimitas, 2021. s. 371-377. ISBN: 978-80-87952-34-4.
  Detail Odkaz

  LINDR, J. Kritéria kvality výuky společenskovědních předmětů na technické univerzitě ve vazbě na přínos pro studenty. In Vybrané kapitoly soudobých témat odborného vzdělávání. Praha: Powerprin, 2021. s. 74-97. ISBN: 978-80-7568-401-1.
  Detail

  LINDR, J. Kvalita výuky a přínos vybraných všeobecně vzdělávacích předmětů na technické univerzitě. Sborník abstraktů ICOLLE 2021. Brno: ICV MENDELU, 2021. s. 96-99. ISBN: 978-80-7509-802-3.
  Detail

  LINDR, J. Hodnocení celkového dojmu z výuky společenskovědních předmětů na technické univerzitě. Edukácia orientovaná na študenta VŠ (adaptácia študentov na vysokoškolské štúdium a národný trh práce). Košice: Ksv TU Košice, 2021. s. 240-246. ISBN: 978-80-553-3959-7.
  Detail

 • 2020

  LINDR, J. Kritéria kvality výuky společenskovědních předmětů ve vazbě na přínos pro studenty. Sborník abstraktů ICOLLE 2020. Brno: MENDELU, 2020. s. 86-89. ISBN: 978-80-7509-725-5.
  Detail

  LINDR, J. Rozvoj kompetencí soft skills u studentů technické univerzity. Vzdelávaním k perspektívnemu uplatneniu (motivácia, kompetencia, adaptácia, pracovný trh). Košice: Ksv TUKE Košice, 2020. s. 215-220. ISBN: 978-80-553-3654-1.
  Detail

  LINDR, J. Rozvoj kompetencí soft skills u studentů technické univerzity. Formovanie profilu vysokoškolského absolventa technického zamerania pre potreby trhu práce (edukácia z dôrazom na rozvoj kompetencií). Košice: Ksv TUKE Košice, 2020. s. 39-40. ISBN: 978-80-553-3633-6.
  Detail

  LINDR, J. Přínos výuky vybraných společenskovědních předmětů na technické univerzitě. QUAERE 2020. Hradec Králové: Magnanimitas, 2020. s. 574-582. ISBN: 978-80-87952-32-0.
  Detail Odkaz

  LINDR, J. Zhodnocení kvality výuky a přínosu společenskovědního předmětu na technické univerzitě. ICOLLE 2019. Udržitelnost ve vzdělávání: Minulost, současnost a budoucnost. Brno: ICV MENDELU, 2020. s. 135-147. ISBN: 978-80-7509-702-6.
  Detail Odkaz

 • 2019

  LINDR, J. Výuka prezentačních dovedností na technické univerzitě jako kompetence v informační společnosti. In Vysokoškolská edukácia pre "digitálnu" spoločnosť a v "informačnej" spoločnosti. Časť 2: Vzdelávanie, zručnosti a trh práce. Košice: TU Košice, 2019. s. 158-164. ISBN: 978-80-553-3353-3.
  Detail

  LINDR, J. Přínos výuky společenskovědních předmětů pro rozvoj studentů. Vysokoškolské vzdelávanie v modernej spoločnosti. Košice: Ksv TU Košice, 2019. s. 235-239. ISBN: 978-80-553-3517-9.
  Detail

  LINDR, J. Vzaimootnošenije vklada i kačestva prepodavanija sociaľnych nauk v těchničekom universitětě. In Těchničeskije univěrsitěty: intěgracija s jevropějskimi i mirovymi systěmami obrazovanija. Iževsk: Kalašnikovova TU, 2019. s. 573-578. ISBN: 978-5-7526-0832-2.
  Detail Odkaz

  LINDR, J. Přínos výuky společenskovědních předmětů pro rozvoj studentů. Transformácia vysokoškolského vzdelávania v kontexte rozvoja informačnej spoločnosti. Košice: Ksv TU Košice, 2019. s. 36-37. ISBN: 978-80-553-3514-8.
  Detail

  LINDR, J. Všestrannost absolventů technické univerzity skrze společenskovědní předměty - odpověď na výzvy budoucnosti. In QUAERE 2019. Hradec Králové: Magnanimitas, 2019. s. 571-578. ISBN: 978-80-87952-26-9.
  Detail Odkaz

  LINDR, J. Kvalitní výukou společenskovědních předmětů na technické univerzitě na cestě k větší úspěšnosti absolventů. Sborník abstraktů ICOLLE 2019. Brno: ICV: Mendelu, 2019. s. 47-48. ISBN: 978-80-7509-673-9.
  Detail

 • 2018

  LINDR, J. Analýza postojů studentů k výuce společenskovědních předmětů na technické univerzitě. In QUAERE 2018. Hradec Králové: Magnanimitas, 2018. s. 824-831. ISBN: 978-80-87952-26-9.
  Detail Odkaz

  LINDR, J. Postavení, význam a přínos společenskovědních předmětů v kurikulu technické univerzity. In Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách. Bratislava: STU Bratislava, 2018. s. 52-59. ISBN: 978-80-227-4813-1.
  Detail

  LINDR, J. Význam společenskovědních předmětů pro úspěšnější začlenění absolventů do praxe. In Sociálne a psychologické aspekty globálneho trhu práce. Košice: TUKE, 2018. s. 298-303. ISBN: 978-80-553-2739-6.
  Detail

  LINDR, J. Přínos společenskovědních předmětů na technické univerzitě jako kvalita výuky. Lifelong learning - celoživotní vzdělávání, 2018, roč. 8, č. 2, s. 8-34. ISSN: 1805-8868.
  Detail Odkaz

  LINDR, J. Potřebnost a zhodnocení přínosu společenskvoědních předmětů na technické univerzitě. In Interkultúrna edukácia v prostredí vysokých škôl. Košice: Katedra spoločenských vied TU Košice, 2018. s. 138-144. ISBN: 978-80-553-2797-6.
  Detail

  LINDR, J. Význam a přínos všeobecného vzdělávání pro všestranný rozvoj absolventů technické univerzity. In ICOLLE 2018. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. s. 180-192. ISBN: 978-80-7509-569-5.
  Detail

  LINDR, J. Význam společenskovědních předmětů pro úspěšnější začlenění absolventů do praxe. Edukácia pre globálny trh práce. Košice: TU Košice, 2018. s. 32-33. ISBN: 978-80-553-3407-3.
  Detail

 • 2017

  LINDR, J. Všeobecnost a odbornost - věčné dilema. In QUAERE 2017. Hradec Králové: Magnanimitas, 2017. s. 375-383. ISBN: 978-80-87952-20- 7.
  Detail Odkaz

  LINDR, J. Vztah všeobecného a odborného vzdělávání - věčné dilema. In Spoločenskovedné aspekty vzdelávania a ich význam pre technickú prax. Bratislava: STU Bratislava, 2017. s. 103-109. ISBN: 978-80-227-4706-6.
  Detail

  LINDR, J. Rozvoj klíčových kompetencí absolventů škol pro lepší socioprofesní uplatnění v praxi. In Univerzitná príprava absolventov pre potreby globálneho trhu. Košice: TU Košice, 2017. s. 189-194. ISBN: 978-80-553-2800- 3.
  Detail

  LINDR, J. Značenije prepodavanija socialnych nauk v těchničeskom obrazovaniji. In Těchničeskije universitěty: intěgracija s jevropějskimi i mirovymi systěmami obrazovanija. Iževsk, Ruská federace: Kalašnikovova technická univerzita, Iževsk, 2017. s. 53-58. ISBN: 978-5-7526-0754-7.
  Detail

  LINDR, J. Přínos výuky společenskovědních předmětů na technické univerzitě. In ICOLLE 2017. Křtiny: Mendelova univerzita v Brně, 2017. s. 159-172. ISBN: 978-80-7509-503- 9.
  Detail

  LINDR, J. Zhodnocení přínosu výuky společenskovědních předmětů v technickém univerzitním vzdělávání. In Spoločenske vedy a humanizácia technického univerzitného vzdelávania. Bratislava: STU Bratislava, 2017. s. 56-62. ISBN: 978-80-227-4758-5.
  Detail

  LINDR, J. Přínos výuky společenskovědních předmětů na technické univerzitě pro uplatnění absolventů v praxi. In Genéza vývoja profilu študenta pre potreby globálneho trhu práce. Košice: TU Košice, 2017. s. 170-174. ISBN: 978-80-553-2866-9.
  Detail

  LINDR, J. Přínos výuky společenskovědních předmětů na technické univerzitě pro uplatnění absolventů v praxi. Edukácia študentov pre potreby globálneho trhu práce - zborník abstraktov. Košice: TU Košice, 2017. s. 40-41. ISBN: 978-80-553-2690-0.
  Detail

 • 2016

  LINDR, J. Všestranný rozvoj absolventů a humanitní vzdělávání na technické univerzitě - cíl, smysl, pojetí a perspektivy. In Humanitné vzdelávanie na technických univerzitách. Bratislava: SvF STU Bratislava, 2016. s. 84-91. ISBN: 978-80-227-4637- 3.
  Detail

  LINDR, J. Humanizace vzdělávacího prostředí na technické univerzitě skrze společenskovědní předměty. In ICOLLE 2016. Křtiny: ICV Mendelu Brno, 2016. s. 274-286. ISBN: 978-80-7509-426- 1.
  Detail

  LINDR, J. Role společenskovědních předmětů v procesu humanizace technického vzdělávání. In Človek - technika - kultúra. Prešov: TU Košice, 2016. s. 22-26. ISBN: 978-80-553-2598- 9.
  Detail

  LINDR, J. Výuka společenskovědních předmětů jako socioprofesní příprava pro studenty technické univerzity. In Teoreticko- praktické pohľady na problémy súčasnej spoločnosti. Košice: TU Košice, 2016. s. 122-127. ISBN: 978-80-553-2590- 3.
  Detail

  LINDR, J. Nutnost všeobecného vzdělávání na technických univerzitách. In Veda, technika a spoločenské vedy vo vzdelávaní na technických univerzitách. Bratislava: STU Bratislava, 2016. s. 113-120. ISBN: 978-80-227-1576- 5.
  Detail

  LINDR, J. Globalizace ve vzdělávání cestou všestranného rozvoje absolventů. Globálne vzdelávanie na vysokých školách. Košice: TU Košice, 2016. s. 36-37. ISBN: 978-80-553-3014- 3.
  Detail

 • 2015

  LINDR, J. Význam všeobecného vzdělávání v kultivaci osobnosti studentů technické univerzity. In K vybraným aspektom technologického vzdelávania na začiatku tretieho tisícročia. Prešov: FVT TUKE Košice, 2015. s. 13-17. ISBN: 978-80-553-2194- 3.
  Detail

  LINDR, J. Přínos společenskovědních předmětů pro rozvoj vzdělanosti v nehumanitních studijních oborech. In Vysokoškolská edukácia pre potreby súčasného kreatívneho podnikateľského prostredia. Košice: TU Košice, 2015. s. 157-163. ISBN: 978-80-553-2221- 6.
  Detail

  LINDR, J. Hledání ideálu dobré školy skrze efektivní sepětí všeobecnosti a odbornosti. In Úloha interdisciplinárného vzdelávania v humanizácii technického prostredia. Bratislava: STU Bratislava, 2015. s. 65-71. ISBN: 978-80-227-4431- 7.
  Detail

  LINDR, J. Přínos společenskovědních předmětů pro rozvoj vzdělanosti v nehumanitních studijních oborech. Inovatívne metódy a formy vysokoškolskej edukácie pre skvalitnenie prípravy absolventov pre kreatívne podnikateľské prostredie. Košice: TU Košice, 2015. s. 45-46. ISBN: 978-80-553-2179- 0.
  Detail

  LINDR, J. Zhodnocení přínosu společenskovědních předmětů ve studijních programech technické univerzity. In Aplikácia poznatkov společenských vied v technických vedách. Bratislava: SvF STU Bratislava, 2015. s. 63-70. ISBN: 978-80-227-4471- 3.
  Detail

  LINDR, J. Všeobecnost versus odbornost jako pedagogický cíl vzdělávání a výchovy mladých. In Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství X. Pardubice: FF UP Pardubice, 2015. s. 78-87. ISBN: 978-80-7395-921- 0.
  Detail

  LINDR, J. Společenskovědní vzdělávání v dichotomii s odborným vzděláváním na technické univerzitě. In Rozvoj kompetencí vzdělavatelů v kontextu moderního pojetí. Monografie. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 89-95. ISBN: 978-80-7509-256- 4.
  Detail

 • 2014

  LINDR, J. Všeobecné vzdělávání jako klíčová kompetence odborného studia?. In Spoločensko- vedné aspekty znalostnej spoločnosti. Bratislava: SvF STU Bratislava, 2014. s. 70-76. ISBN: 978-80-227-4191- 0.
  Detail

  LINDR, J. Všeobecnost a odbornost jako kompetence vzdělávání do budoucna?. In Kvalifikácia pre budúcnosť. Košice: TU Košice, 2014. s. 170-175. ISBN: 978-80-553-1838- 7.
  Detail

  LINDR, J. Význam společenskovědních předmětů v rozvoji profesního vzdělávání. In Celoživotní učení v podmínkách středních a vysokých škol. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. s. 127-135. ISBN: 978-80-7375-918- 6.
  Detail

  LINDR, J. Úloha společenskovědního vzdělávání v procesu kultivace studentů. In Prínos spoločenských vied k rozvoju znalostnej spoločnosti. Bratislava: SvF STU Bratislava, 2014. s. 79-86. ISBN: 978-80-227-4277- 1.
  Detail

  LINDR, J. Společenskovědní vzdělávání v dichotomii s odborným na technické univerzitě. In ICOLLE 2014. Křtiny: ICV Mendelu Brno, 2014. s. 147-155. ISBN: 978-80-7509-001- 0.
  Detail

  LINDR, J. Rozvoj všeobecného vzdělávání jako teorie, program, vize a cesta. In Technologické vzdelávanie v sociokultúrnom a environmentálnom kontexte. Prešov: FVT TU Košice, 2014. s. 62-66. ISBN: 978-80-553-1808- 0.
  Detail

  LINDR, J. Dichotomie všeobecnosti a odbornosti ve vzdělávání. In Quaere 2014. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 1176-1182. ISBN: 978-80-87952-04- 7.
  Detail Odkaz

  LINDR, J. K výuce společenskovědních předmětů na technické univerzitě. In Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IX. Ostrava: Pf OU Ostrava, 2014. s. 187-194. ISBN: 978-80-7464-540- 2.
  Detail

 • 2013

  LINDR, J. Kultivace osobnosti dle principů kurikulární vize ve vzdělávání. In Možnosti kultivácie osobnosti v technologickom veku. Košice: TU Košice, 2013. s. 145-164. ISBN: 978-80-553-1344- 3.
  Detail

  LINDR, J. Význam společenskovědních předmětů v rozvoji profesního vzdělávání. In ICOLLE 2013. Křtiny: ICV Mendelu Brno, 2013. s. 285-295. ISBN: 978-80-7375-825- 7.
  Detail

  LINDR, J. Radosti i strasti realizace kurikula na cestě k modernizaci vzdělávání. In Quaere 2013. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 1650-1657. ISBN: 978-80-905243-7- 8.
  Detail

  LINDR, J. Školství na křižovatce dvou paralelních světů. In Človek a jeho spoločnosť pod tlakom globalizácie. Bratislava: SvF STU Bratislava, 2013. s. 59-68. ISBN: 978-80-227-4084- 5.
  Detail

  LINDR, J. Od kurikula přes vzdělávací program až k vyučovací hodině?. In Úloha spoločenskovedných disciplín na technických univerzitách v procese globalizácie. Bratislava: SvF STU Bratislava, 2013. s. 116-125. ISBN: 978-80-227-3967- 2.
  Detail

  LINDR, J. Skryté kurikulum ve vzdělávání jako možná cesta k pěstování hodnotového systému mládeže. In K otázke hodnotového rozmeru technologického vzdelávania. Prešov: FVT TU Košice, 2013. s. 114-118. ISBN: 978-80-553-1469- 3.
  Detail

 • 2012

  LINDR, J. Proměny v kurikulu vzdělávání jako globalizační fenomén?. In Ekonomika a spoločnosť a ich premeny v procese globalizácie. Bratislava: SvF STU Bratislava, 2012. s. 43-51. ISBN: 978-80-227-3827- 9.
  Detail

  LINDR, J. Vysokoškolské vzdělávání v duchu naplnění kurikulárních principů a humanizace. In Človek v spoločnosti. Košice: TU Košice, 2012. s. 271-282. ISBN: 978-80-553-0942- 2.
  Detail

  LINDR, J. Je všeobecné vzdělání v kurikulu technické univerzity praktickou nutností nebo jen žádaným akademickým přístupem?. In Problémy globálnej kultúrnej gramotnosti ako predpoklad uplatnenia absolventa FVT na medzinárodnom trhu práce. Prešov: FVT TU Košice, 2012. s. 108-112. ISBN: 978-80-553-1200- 2.
  Detail

  LINDR, J. Všeobecné vzdělávání ve školním kurikulu - jen teorie nebo praktická nutnost?. In Vzdělávání napříč teorií a praxí. Olomouc: MVŠ Olomouc, 2012. s. 28-45. ISBN: 978-80-7455-032- 4.
  Detail

  LINDR, J. Naplnění myšlenky všeobecného vzdělávání v kurikulu technického vzdělávání. In Spoločenskovedné vzdelávanie na tehcnických univerzitách a proces globalizácie. Bratislava: STU Bratislava, 2012. s. 70-81. ISBN: 978-80-227-3726- 5.
  Detail

 • 2011

  LINDR, J. Význam společenskovědního vzdělávání na Stavební fakultě VUT v Brně. In Humanizácia vzdelávania na technických univerzitách. Bratislava: STU Bratislava, 2011. s. 63-72. ISBN: 978-80-227-3530- 8.
  Detail

  LINDR, J. Nové trendy ve vzdělávání jako cesta ke globalizaci?. In Proces globalizácie a jeho vplyv na ekonomiku a spoločnosť. Bratislava: STU Bratislava, 2011. s. 47-55. ISBN: 978-80-227-3585- 8.
  Detail

  LINDR, J. Psychologicko-etické aspekty firemního života aneb je fenomén etiky zbytečný?. In Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe. Olomouc: MVŠ Olomouc, 2011. s. 26-37. ISBN: 978-80-87240-67- 0.
  Detail

 • 2009

  LINDR, J. Význam humanitně environmentálního vzdělávání na technických univerzitách. In Veda a technika v procese globalizácie a humanizácia vzdelávania na Technických univerzitách. Bratislava: STU Bratislava, 2009. s. 77-84. ISBN: 978-80-227-3172- 0.
  Detail

  LINDR, J. Sociological views on modern human environmental education at a technical university. In XII. mezinárodní vědecká konference FAST, sekce 10 Přírodní a společenské vědy. Brno: Stavební fakulta VUT, 2009. s. 45-48. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

 • 2008

  LINDR, J. Globalizace a kurikulum aneb matematika jako globalizační fenomén?. In Globlizácia a zmeny v štruktúre ekonomicky a spoločnosti. Bratislava: STU, 2008. s. 62-69. ISBN: 978-80-227-2906- 2.
  Detail

  LINDR, J. Rozbor znalostí matematické analýzy u studentů v závislosti na typu absolvované střední školy. In 7. matematický workshop. Stavební fakulta VUT: 2008. s. 154-163. ISBN: 978-80-214-3727- 2.
  Detail

 • 2007

  LINDR, J. Etika v podnikání, modul M01 Nástin etiky. Brno: Stavební fakulta VUT Brno, 2007.
  Detail

  LINDR, J. Globalizace cestou vysokoškolského vzdělávání k environmentální etice?. In Trvalo udržatelný rozvoj a globalizácia. Bratislava: STU Bratislava, 2007. s. 93-98. ISBN: 978-80-227-2725- 9.
  Detail

  LINDR, J. Kurikulum ve světle pedagogické přípravy učitelů - vize nebo realita?. In Perspektivy humanitního vzdělávání na technických školách. Brno: FEKT VUT Brno, 2007. s. 128-131.
  Detail

  LINDR, J. Inženýrská pedagogika, modul M02 Didaktika. Brno: Stavební fakulta VUT, 2007. s. 1-48.
  Detail

  LINDR, J. Inženýrská pedagogika, modul M03 Moderní pedagogika. Brno: Stavební fakulta VUT Brno, 2007. s. 1-48.
  Detail

  LINDR, J. Inženýrská pedagogika, modul M01 Pedagogika. Brno: Stavební fakulta VUT Brno, 2007. s. 1-48.
  Detail

  LINDR, J. Etika v podnikání, modul M02 Etická firemní strategie. Brno: Stavební fakulta VUT Brno, 2007.
  Detail

  LINDR, J. Etika v podnikání, modul M03 Implementace etiky. Brno: Stavební fakulta VUT Brno, 2007.
  Detail

 • 2006

  LINDR, J. Analýza postojů studentů Stavební fakulty v Brně k environmentální problematice. In Spoločenské a ľudské súvislosti globalizácie. Bratislava: STU Bratislava, 2006. s. 103-108. ISBN: 80-227-2449- 1.
  Detail

 • 2003

  LINDR, J. Analýza postojů studentů Stavební fakulty VUT v Brně ke společenskovědním, teoretickým a odborným předmětům. In Humanizácia a životné prostredie. Bratislava: STU Bratislava, 2003. s. 143-151. ISBN: 80-227-1920- X.
  Detail