RNDr. Mgr.

Jaroslav Lindr

Ph.D.

SPV – Assistant professor

+420 541 147 693
Jaroslav.Lindr@vut.cz

Publications

 • 2023

  LINDR, J. Udržitelnost kvality výuky společenskovědních předmětů. QUAERE 2023. Hradec Králové: Magnanimitas, 2023. s. 549-556. ISBN: 978-80-87952-38-2.
  Detail Link

 • 2022

  LINDR, J. Kvalita výuky a přínos vybraných všeobecně vzdělávacích předmětů na technické univerzitě. Rozvoj kompetencí relevantních pro život a praxi v 21. století. 13. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2022. s. 105-115. ISBN: 978-80-7509-832-0.
  Detail

  LINDR, J. Prezentační dovednosti jako univerzální příprava pro praxi. Zručnosti pre (post)digitálnu spoločnosť. Košice: Osv TU Košice, 2022. s. 19-20. ISBN: 978-80-553-4111-8.
  Detail

  LINDR, J. Prezentační dovednosti jako univerzální příprava pro praxi. Rozmanitosť zručností postmodernej spoločnosti. Košice: Osv TU Košice, 2022. s. 148-154. ISBN: 978-80-553-4116-3.
  Detail

  LINDR, J. Kvalita výuky jako zlepšení přínosu výuky. Quaere 2022. XII. Hradec Králové: Magnanimitas, 2022. s. 369-374. ISBN: 978-80-87952-36-8.
  Detail Link

  LINDR, J. Faktory ovlivňující kvalitu výuky společenskovědních předmětů na technické univerzitě. Sborník abstraktů ICOLLE 2022. 14. Brno: Mendelu Brno, 2022. s. 73-76. ISBN: 978-80-7509-845-0.
  Detail

  LINDR, J. The quality of teaching and the contribution of the selected general education subjects at the University of Technology. In Trends and Competencies in Vocational Education. Londýn, Velká Británie: Sciemcee Publishing, 2022. s. 182-218. ISBN: 978-1-7399378-2-9.
  Detail

 • 2021

  LINDR, J. Kvalita výuky a přínos vybraných všeobecně vzdělávacích předmětů na technické univerzitě. Sborník abstraktů ICOLLE 2021. Brno: ICV MENDELU, 2021. s. 96-99. ISBN: 978-80-7509-802-3.
  Detail

  LINDR, J. Hodnocení celkového dojmu z výuky společenskovědních předmětů na technické univerzitě. Edukácia orientovaná na študenta VŠ (adaptácia študentov na vysokoškolské štúdium a národný trh práce). Košice: Ksv TU Košice, 2021. s. 240-246. ISBN: 978-80-553-3959-7.
  Detail

  LINDR, J. Hodnocení celkového dojmu z výuku společenskovědních předmětů na technické univerzitě. Modernizácia vzdelávania na vysokých školách (s akcentom na rozvoj kľúčových kompetencií). Košice: Ksv TU Košice, 2021. s. 27-28. ISBN: 978-80-553-3934-4.
  Detail

  LINDR, J. Společenskovědní předměty na technické univerzitě - význam, přínos a zhodnocení. QUAERE 2021. Hradec Králové: Magnanimitas, 2021. s. 371-377. ISBN: 978-80-87952-34-4.
  Detail Link

  LINDR, J. Kritéria kvality výuky společenskovědních předmětů na technické univerzitě ve vazbě na přínos pro studenty. In Vybrané kapitoly soudobých témat odborného vzdělávání. Praha: Powerprin, 2021. s. 74-97. ISBN: 978-80-7568-401-1.
  Detail

 • 2020

  LINDR, J. Přínos výuky vybraných společenskovědních předmětů na technické univerzitě. QUAERE 2020. Hradec Králové: Magnanimitas, 2020. s. 574-582. ISBN: 978-80-87952-32-0.
  Detail Link

  LINDR, J. Rozvoj kompetencí soft skills u studentů technické univerzity. Vzdelávaním k perspektívnemu uplatneniu (motivácia, kompetencia, adaptácia, pracovný trh). Košice: Ksv TUKE Košice, 2020. s. 215-220. ISBN: 978-80-553-3654-1.
  Detail

  LINDR, J. Rozvoj kompetencí soft skills u studentů technické univerzity. Formovanie profilu vysokoškolského absolventa technického zamerania pre potreby trhu práce (edukácia z dôrazom na rozvoj kompetencií). Košice: Ksv TUKE Košice, 2020. s. 39-40. ISBN: 978-80-553-3633-6.
  Detail

  LINDR, J. Zhodnocení kvality výuky a přínosu společenskovědního předmětu na technické univerzitě. ICOLLE 2019. Udržitelnost ve vzdělávání: Minulost, současnost a budoucnost. Brno: ICV MENDELU, 2020. s. 135-147. ISBN: 978-80-7509-702-6.
  Detail Link

  LINDR, J. Kritéria kvality výuky společenskovědních předmětů ve vazbě na přínos pro studenty. Sborník abstraktů ICOLLE 2020. Brno: MENDELU, 2020. s. 86-89. ISBN: 978-80-7509-725-5.
  Detail

 • 2019

  LINDR, J. Výuka prezentačních dovedností na technické univerzitě jako kompetence v informační společnosti. In Vysokoškolská edukácia pre "digitálnu" spoločnosť a v "informačnej" spoločnosti. Časť 2: Vzdelávanie, zručnosti a trh práce. Košice: TU Košice, 2019. s. 158-164. ISBN: 978-80-553-3353-3.
  Detail

  LINDR, J. Vzaimootnošenije vklada i kačestva prepodavanija sociaľnych nauk v těchničekom universitětě. In Těchničeskije univěrsitěty: intěgracija s jevropějskimi i mirovymi systěmami obrazovanija. Iževsk: Kalašnikovova TU, 2019. s. 573-578. ISBN: 978-5-7526-0832-2.
  Detail Link

  LINDR, J. Kvalitní výukou společenskovědních předmětů na technické univerzitě na cestě k větší úspěšnosti absolventů. Sborník abstraktů ICOLLE 2019. Brno: ICV: Mendelu, 2019. s. 47-48. ISBN: 978-80-7509-673-9.
  Detail

  LINDR, J. Přínos výuky společenskovědních předmětů pro rozvoj studentů. Vysokoškolské vzdelávanie v modernej spoločnosti. Košice: Ksv TU Košice, 2019. s. 235-239. ISBN: 978-80-553-3517-9.
  Detail

  LINDR, J. Přínos výuky společenskovědních předmětů pro rozvoj studentů. Transformácia vysokoškolského vzdelávania v kontexte rozvoja informačnej spoločnosti. Košice: Ksv TU Košice, 2019. s. 36-37. ISBN: 978-80-553-3514-8.
  Detail

  LINDR, J. Všestrannost absolventů technické univerzity skrze společenskovědní předměty - odpověď na výzvy budoucnosti. In QUAERE 2019. Hradec Králové: Magnanimitas, 2019. s. 571-578. ISBN: 978-80-87952-26-9.
  Detail Link

 • 2018

  LINDR, J. Význam společenskovědních předmětů pro úspěšnější začlenění absolventů do praxe. In Sociálne a psychologické aspekty globálneho trhu práce. Košice: TUKE, 2018. s. 298-303. ISBN: 978-80-553-2739-6.
  Detail

  LINDR, J. Analýza postojů studentů k výuce společenskovědních předmětů na technické univerzitě. In QUAERE 2018. Hradec Králové: Magnanimitas, 2018. s. 824-831. ISBN: 978-80-87952-26-9.
  Detail Link

  LINDR, J. Význam a přínos všeobecného vzdělávání pro všestranný rozvoj absolventů technické univerzity. In ICOLLE 2018. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. s. 180-192. ISBN: 978-80-7509-569-5.
  Detail

  LINDR, J. Význam společenskovědních předmětů pro úspěšnější začlenění absolventů do praxe. Edukácia pre globálny trh práce. Košice: TU Košice, 2018. s. 32-33. ISBN: 978-80-553-3407-3.
  Detail

  LINDR, J. Potřebnost a zhodnocení přínosu společenskvoědních předmětů na technické univerzitě. In Interkultúrna edukácia v prostredí vysokých škôl. Košice: Katedra spoločenských vied TU Košice, 2018. s. 138-144. ISBN: 978-80-553-2797-6.
  Detail

  LINDR, J. Postavení, význam a přínos společenskovědních předmětů v kurikulu technické univerzity. In Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách. Bratislava: STU Bratislava, 2018. s. 52-59. ISBN: 978-80-227-4813-1.
  Detail

  LINDR, J. Přínos společenskovědních předmětů na technické univerzitě jako kvalita výuky. Lifelong learning - celoživotní vzdělávání, 2018, roč. 8, č. 2, s. 8-34. ISSN: 1805-8868.
  Detail Link

 • 2017

  LINDR, J. Všeobecnost a odbornost - věčné dilema. In QUAERE 2017. Hradec Králové: Magnanimitas, 2017. s. 375-383. ISBN: 978-80-87952-20- 7.
  Detail Link

  LINDR, J. Značenije prepodavanija socialnych nauk v těchničeskom obrazovaniji. In Těchničeskije universitěty: intěgracija s jevropějskimi i mirovymi systěmami obrazovanija. Iževsk, Ruská federace: Kalašnikovova technická univerzita, Iževsk, 2017. s. 53-58. ISBN: 978-5-7526-0754-7.
  Detail

  LINDR, J. Vztah všeobecného a odborného vzdělávání - věčné dilema. In Spoločenskovedné aspekty vzdelávania a ich význam pre technickú prax. Bratislava: STU Bratislava, 2017. s. 103-109. ISBN: 978-80-227-4706-6.
  Detail

  LINDR, J. Přínos výuky společenskovědních předmětů na technické univerzitě. In ICOLLE 2017. Křtiny: Mendelova univerzita v Brně, 2017. s. 159-172. ISBN: 978-80-7509-503- 9.
  Detail

  LINDR, J. Zhodnocení přínosu výuky společenskovědních předmětů v technickém univerzitním vzdělávání. In Spoločenske vedy a humanizácia technického univerzitného vzdelávania. Bratislava: STU Bratislava, 2017. s. 56-62. ISBN: 978-80-227-4758-5.
  Detail

  LINDR, J. Přínos výuky společenskovědních předmětů na technické univerzitě pro uplatnění absolventů v praxi. In Genéza vývoja profilu študenta pre potreby globálneho trhu práce. Košice: TU Košice, 2017. s. 170-174. ISBN: 978-80-553-2866-9.
  Detail

  LINDR, J. Přínos výuky společenskovědních předmětů na technické univerzitě pro uplatnění absolventů v praxi. Edukácia študentov pre potreby globálneho trhu práce - zborník abstraktov. Košice: TU Košice, 2017. s. 40-41. ISBN: 978-80-553-2690-0.
  Detail

  LINDR, J. Rozvoj klíčových kompetencí absolventů škol pro lepší socioprofesní uplatnění v praxi. In Univerzitná príprava absolventov pre potreby globálneho trhu. Košice: TU Košice, 2017. s. 189-194. ISBN: 978-80-553-2800- 3.
  Detail

 • 2016

  LINDR, J. Nutnost všeobecného vzdělávání na technických univerzitách. In Veda, technika a spoločenské vedy vo vzdelávaní na technických univerzitách. Bratislava: STU Bratislava, 2016. s. 113-120. ISBN: 978-80-227-1576- 5.
  Detail

  LINDR, J. Výuka společenskovědních předmětů jako socioprofesní příprava pro studenty technické univerzity. In Teoreticko- praktické pohľady na problémy súčasnej spoločnosti. Košice: TU Košice, 2016. s. 122-127. ISBN: 978-80-553-2590- 3.
  Detail

  LINDR, J. Globalizace ve vzdělávání cestou všestranného rozvoje absolventů. Globálne vzdelávanie na vysokých školách. Košice: TU Košice, 2016. s. 36-37. ISBN: 978-80-553-3014- 3.
  Detail

  LINDR, J. Všestranný rozvoj absolventů a humanitní vzdělávání na technické univerzitě - cíl, smysl, pojetí a perspektivy. In Humanitné vzdelávanie na technických univerzitách. Bratislava: SvF STU Bratislava, 2016. s. 84-91. ISBN: 978-80-227-4637- 3.
  Detail

  LINDR, J. Role společenskovědních předmětů v procesu humanizace technického vzdělávání. In Človek - technika - kultúra. Prešov: TU Košice, 2016. s. 22-26. ISBN: 978-80-553-2598- 9.
  Detail

  LINDR, J. Humanizace vzdělávacího prostředí na technické univerzitě skrze společenskovědní předměty. In ICOLLE 2016. Křtiny: ICV Mendelu Brno, 2016. s. 274-286. ISBN: 978-80-7509-426- 1.
  Detail

 • 2015

  LINDR, J. Přínos společenskovědních předmětů pro rozvoj vzdělanosti v nehumanitních studijních oborech. Inovatívne metódy a formy vysokoškolskej edukácie pre skvalitnenie prípravy absolventov pre kreatívne podnikateľské prostredie. Košice: TU Košice, 2015. s. 45-46. ISBN: 978-80-553-2179- 0.
  Detail

  LINDR, J. Hledání ideálu dobré školy skrze efektivní sepětí všeobecnosti a odbornosti. In Úloha interdisciplinárného vzdelávania v humanizácii technického prostredia. Bratislava: STU Bratislava, 2015. s. 65-71. ISBN: 978-80-227-4431- 7.
  Detail

  LINDR, J. Význam všeobecného vzdělávání v kultivaci osobnosti studentů technické univerzity. In K vybraným aspektom technologického vzdelávania na začiatku tretieho tisícročia. Prešov: FVT TUKE Košice, 2015. s. 13-17. ISBN: 978-80-553-2194- 3.
  Detail

  LINDR, J. Přínos společenskovědních předmětů pro rozvoj vzdělanosti v nehumanitních studijních oborech. In Vysokoškolská edukácia pre potreby súčasného kreatívneho podnikateľského prostredia. Košice: TU Košice, 2015. s. 157-163. ISBN: 978-80-553-2221- 6.
  Detail

  LINDR, J. Zhodnocení přínosu společenskovědních předmětů ve studijních programech technické univerzity. In Aplikácia poznatkov společenských vied v technických vedách. Bratislava: SvF STU Bratislava, 2015. s. 63-70. ISBN: 978-80-227-4471- 3.
  Detail

  LINDR, J. Všeobecnost versus odbornost jako pedagogický cíl vzdělávání a výchovy mladých. In Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství X. Pardubice: FF UP Pardubice, 2015. s. 78-87. ISBN: 978-80-7395-921- 0.
  Detail

  LINDR, J. Společenskovědní vzdělávání v dichotomii s odborným vzděláváním na technické univerzitě. In Rozvoj kompetencí vzdělavatelů v kontextu moderního pojetí. Monografie. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 89-95. ISBN: 978-80-7509-256- 4.
  Detail

 • 2014

  LINDR, J. Všeobecné vzdělávání jako klíčová kompetence odborného studia?. In Spoločensko- vedné aspekty znalostnej spoločnosti. Bratislava: SvF STU Bratislava, 2014. s. 70-76. ISBN: 978-80-227-4191- 0.
  Detail

  LINDR, J. K výuce společenskovědních předmětů na technické univerzitě. In Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IX. Ostrava: Pf OU Ostrava, 2014. s. 187-194. ISBN: 978-80-7464-540- 2.
  Detail

  LINDR, J. Všeobecnost a odbornost jako kompetence vzdělávání do budoucna?. In Kvalifikácia pre budúcnosť. Košice: TU Košice, 2014. s. 170-175. ISBN: 978-80-553-1838- 7.
  Detail

  LINDR, J. Dichotomie všeobecnosti a odbornosti ve vzdělávání. In Quaere 2014. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 1176-1182. ISBN: 978-80-87952-04- 7.
  Detail Link

  LINDR, J. Rozvoj všeobecného vzdělávání jako teorie, program, vize a cesta. In Technologické vzdelávanie v sociokultúrnom a environmentálnom kontexte. Prešov: FVT TU Košice, 2014. s. 62-66. ISBN: 978-80-553-1808- 0.
  Detail

  LINDR, J. Společenskovědní vzdělávání v dichotomii s odborným na technické univerzitě. In ICOLLE 2014. Křtiny: ICV Mendelu Brno, 2014. s. 147-155. ISBN: 978-80-7509-001- 0.
  Detail

  LINDR, J. Význam společenskovědních předmětů v rozvoji profesního vzdělávání. In Celoživotní učení v podmínkách středních a vysokých škol. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. s. 127-135. ISBN: 978-80-7375-918- 6.
  Detail

  LINDR, J. Úloha společenskovědního vzdělávání v procesu kultivace studentů. In Prínos spoločenských vied k rozvoju znalostnej spoločnosti. Bratislava: SvF STU Bratislava, 2014. s. 79-86. ISBN: 978-80-227-4277- 1.
  Detail

 • 2013

  LINDR, J. Skryté kurikulum ve vzdělávání jako možná cesta k pěstování hodnotového systému mládeže. In K otázke hodnotového rozmeru technologického vzdelávania. Prešov: FVT TU Košice, 2013. s. 114-118. ISBN: 978-80-553-1469- 3.
  Detail

  LINDR, J. Školství na křižovatce dvou paralelních světů. In Človek a jeho spoločnosť pod tlakom globalizácie. Bratislava: SvF STU Bratislava, 2013. s. 59-68. ISBN: 978-80-227-4084- 5.
  Detail

  LINDR, J. Význam společenskovědních předmětů v rozvoji profesního vzdělávání. In ICOLLE 2013. Křtiny: ICV Mendelu Brno, 2013. s. 285-295. ISBN: 978-80-7375-825- 7.
  Detail

  LINDR, J. Od kurikula přes vzdělávací program až k vyučovací hodině?. In Úloha spoločenskovedných disciplín na technických univerzitách v procese globalizácie. Bratislava: SvF STU Bratislava, 2013. s. 116-125. ISBN: 978-80-227-3967- 2.
  Detail

  LINDR, J. Radosti i strasti realizace kurikula na cestě k modernizaci vzdělávání. In Quaere 2013. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 1650-1657. ISBN: 978-80-905243-7- 8.
  Detail

  LINDR, J. Kultivace osobnosti dle principů kurikulární vize ve vzdělávání. In Možnosti kultivácie osobnosti v technologickom veku. Košice: TU Košice, 2013. s. 145-164. ISBN: 978-80-553-1344- 3.
  Detail

 • 2012

  LINDR, J. Všeobecné vzdělávání ve školním kurikulu - jen teorie nebo praktická nutnost?. In Vzdělávání napříč teorií a praxí. Olomouc: MVŠ Olomouc, 2012. s. 28-45. ISBN: 978-80-7455-032- 4.
  Detail

  LINDR, J. Je všeobecné vzdělání v kurikulu technické univerzity praktickou nutností nebo jen žádaným akademickým přístupem?. In Problémy globálnej kultúrnej gramotnosti ako predpoklad uplatnenia absolventa FVT na medzinárodnom trhu práce. Prešov: FVT TU Košice, 2012. s. 108-112. ISBN: 978-80-553-1200- 2.
  Detail

  LINDR, J. Proměny v kurikulu vzdělávání jako globalizační fenomén?. In Ekonomika a spoločnosť a ich premeny v procese globalizácie. Bratislava: SvF STU Bratislava, 2012. s. 43-51. ISBN: 978-80-227-3827- 9.
  Detail

  LINDR, J. Naplnění myšlenky všeobecného vzdělávání v kurikulu technického vzdělávání. In Spoločenskovedné vzdelávanie na tehcnických univerzitách a proces globalizácie. Bratislava: STU Bratislava, 2012. s. 70-81. ISBN: 978-80-227-3726- 5.
  Detail

  LINDR, J. Vysokoškolské vzdělávání v duchu naplnění kurikulárních principů a humanizace. In Človek v spoločnosti. Košice: TU Košice, 2012. s. 271-282. ISBN: 978-80-553-0942- 2.
  Detail

 • 2011

  LINDR, J. Význam společenskovědního vzdělávání na Stavební fakultě VUT v Brně. In Humanizácia vzdelávania na technických univerzitách. Bratislava: STU Bratislava, 2011. s. 63-72. ISBN: 978-80-227-3530- 8.
  Detail

  LINDR, J. Psychologicko-etické aspekty firemního života aneb je fenomén etiky zbytečný?. In Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe. Olomouc: MVŠ Olomouc, 2011. s. 26-37. ISBN: 978-80-87240-67- 0.
  Detail

  LINDR, J. Nové trendy ve vzdělávání jako cesta ke globalizaci?. In Proces globalizácie a jeho vplyv na ekonomiku a spoločnosť. Bratislava: STU Bratislava, 2011. s. 47-55. ISBN: 978-80-227-3585- 8.
  Detail

 • 2009

  LINDR, J. Význam humanitně environmentálního vzdělávání na technických univerzitách. In Veda a technika v procese globalizácie a humanizácia vzdelávania na Technických univerzitách. Bratislava: STU Bratislava, 2009. s. 77-84. ISBN: 978-80-227-3172- 0.
  Detail

  LINDR, J. Sociological views on modern human environmental education at a technical university. In XII. mezinárodní vědecká konference FAST, sekce 10 Přírodní a společenské vědy. Brno: Stavební fakulta VUT, 2009. s. 45-48. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

 • 2008

  LINDR, J. Globalizace a kurikulum aneb matematika jako globalizační fenomén?. In Globlizácia a zmeny v štruktúre ekonomicky a spoločnosti. Bratislava: STU, 2008. s. 62-69. ISBN: 978-80-227-2906- 2.
  Detail

  LINDR, J. Rozbor znalostí matematické analýzy u studentů v závislosti na typu absolvované střední školy. In 7. matematický workshop. Stavební fakulta VUT: 2008. s. 154-163. ISBN: 978-80-214-3727- 2.
  Detail

 • 2007

  LINDR, J. Kurikulum ve světle pedagogické přípravy učitelů - vize nebo realita?. In Perspektivy humanitního vzdělávání na technických školách. Brno: FEKT VUT Brno, 2007. s. 128-131.
  Detail

  LINDR, J. Globalizace cestou vysokoškolského vzdělávání k environmentální etice?. In Trvalo udržatelný rozvoj a globalizácia. Bratislava: STU Bratislava, 2007. s. 93-98. ISBN: 978-80-227-2725- 9.
  Detail

  LINDR, J. Inženýrská pedagogika, modul M03 Moderní pedagogika. Brno: Stavební fakulta VUT Brno, 2007. s. 1-48.
  Detail

  LINDR, J. Inženýrská pedagogika, modul M02 Didaktika. Brno: Stavební fakulta VUT, 2007. s. 1-48.
  Detail

  LINDR, J. Etika v podnikání, modul M03 Implementace etiky. Brno: Stavební fakulta VUT Brno, 2007.
  Detail

  LINDR, J. Etika v podnikání, modul M01 Nástin etiky. Brno: Stavební fakulta VUT Brno, 2007.
  Detail

  LINDR, J. Inženýrská pedagogika, modul M01 Pedagogika. Brno: Stavební fakulta VUT Brno, 2007. s. 1-48.
  Detail

  LINDR, J. Etika v podnikání, modul M02 Etická firemní strategie. Brno: Stavební fakulta VUT Brno, 2007.
  Detail

 • 2006

  LINDR, J. Analýza postojů studentů Stavební fakulty v Brně k environmentální problematice. In Spoločenské a ľudské súvislosti globalizácie. Bratislava: STU Bratislava, 2006. s. 103-108. ISBN: 80-227-2449- 1.
  Detail

 • 2003

  LINDR, J. Analýza postojů studentů Stavební fakulty VUT v Brně ke společenskovědním, teoretickým a odborným předmětům. In Humanizácia a životné prostredie. Bratislava: STU Bratislava, 2003. s. 143-151. ISBN: 80-227-1920- X.
  Detail