doc. Mgr.

Ivo Kusák

Ph.D.

FYZ – docent

+420 541 147 663
kusak.i@fce.vutbr.cz

Výuka

Konzultační hodiny

úterý 14:00 - 15:00

Vyučované předměty

BBA001 Fyzika
BBA002 Aplikovaná fyzika (K)
NBA007 Aplikovaná fyzika

Údaje platné pro aktuální akademický rok

Zaměření pedagogické činnosti

  • Přednáška BBA001, včetně vedení kombinovaného studia.
  • Laboratorní měření z Fyziky všech předmětů Ústavu fyziky.
  • Automatizace měření na PC.
  • Fyzikální kurzy (organizuje kurzy CŽV s fyzikální tématikou na FAST).