doc. Mgr.

Ivo Kusák

Ph.D.

FYZ – docent

+420 541 147 663
kusak.i@fce.vutbr.cz

Projekty

 • Termoelektrické vlastnosti a schopnost energy harvestingu alkalicky aktivovaných aluminosilikátů s optimalizovanými elektrickými vlastnostmi
  Detail

 • Využití střídavého elektrického pole pro posouzení fyzikálních vlastností stavebních materiálů
  Detail

 • GAP104/11/0734, Využití elektromagnetické a akustické emise ve výzkumu moderních kompozitních materiálů pro konstrukční aplikace
  Detail

 • GPP104/10/P012, Impedanční spektroskopie betonu s různými stupni kapilárních pórů
  Detail