Elena Prokopová

VST – tech.-hosp. pracov.

+420 541 147 751
prokopova.e@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 1906
Fakultní účet prokopova.e
Ústav vodních staveb

sekretářka / tech.-hosp. pracov.

E-mail prokopova.e@fce.vutbr.cz
vspro@fce.vutbr.cz
Telefon +420 541 147 751
+420 541 147 752
Místnost Z415 Žižkova 17, 602 00 Brno