Ing.

Dana Hubáčková

ZEL – vědecký pracovník

+420 541 147 326
hubackova.d@vutbr.cz

Publikace

 • 2022

  SVOBODA, R.; HUBÁČKOVÁ, D.; VALEHRACH, J. Using of Recycled Materials in Substructure. Zborník prednášok 19. seminára traťového hospodárstva STRAHOS 2022. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2022. s. 184-191. ISBN: 978-80-554-1900-8.
  Detail

 • 2012

  HUBÁČKOVÁ, D. Výpočet ohybových momentů na příčných betonových pražcích pomocí metody konečných prvků. In IX. International Scientific Conference FCE TUKE, Conference Section 7, Young Scientist 2012. Košice, SLovensko: Technická univerzita Košice, 2012. s. 58- 1 (58-6 s.)ISBN: 978-80-553-0904- 0.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; HUBÁČKOVÁ, D.; HRUZÍKOVÁ, M. Nové evropské normy pro betonové pražce. Druhá část. Nová železniční technika, 2012, roč. 20, č. 6/ 2012, s. 12-15. ISSN: 1210- 3942.
  Detail

  PLÁŠEK, O.; HUBÁČKOVÁ, D.; HRUZÍKOVÁ, M. Nové evropské normy pro betonové pražce. Nová železniční technika, 2012, roč. 20, č. 5/ 2012, s. 19-24. ISSN: 1210- 3942.
  Detail

 • 2011

  KŘÍŽOVÁ, D. Problematika návrhu příčných betonových pražců na základě nově vznikajícího normativního podkladu. In Sborník anotací konference Juniorstav 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 176-176. ISBN: 978-80-214-4232- 0.
  Detail