Ing.

Martin Olšák

BZK – vědecký pracovník

+420 541 148 211
olsak.m@fce.vutbr.cz

Tvůrčí aktivity

osoba nemá žádné tvůrčí aktivity

Patenty

  • 2023

    užitný vzor
    KLUSÁČEK, L.; SVOBODA, A.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; OLŠÁK, M.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno, Veveří, Česká republika: Zařízení k osazení senzoru pro sledování vlastností injektážní malty. 37011, užitný vzor. (2023)
    Detail