Ing.

Martin Olšák

BZK – vědecký pracovník

+420 541 148 211
olsak.m@fce.vutbr.cz

Tvůrčí aktivity

osoba nemá žádné tvůrčí aktivity