Ing.

Martin Olšák

BZK – vědecký pracovník

+420 541 148 211
olsak.m@fce.vutbr.cz

Projekty

 • CK04000205, Optické sledování dynamického spektra předpjatých mostů
  Detail

 • CK01000042, Upřesnění zbytkové únosnosti předpjatých mostů
  Detail

 • Analýza ověřovacích zatěžovacích zkoušek zesílených mostů dodatečným předpětím
  Detail

 • Čištění dat dlouhodobého sledování betonového mostu ovlivněného změnou teploty
  Detail

 • Prostorově zakřivené mostní konstrukce podporované kabely
  Detail