Ing.

Miloslav Zimmermann

OVV – tech.-hosp. pracov.

+420 541 147 194
zimmermann.m@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 1985
Fakultní účet zimmermann.m