Galerie děkanů

Fakulty stavební VUT v Brně

Galerie obsahuje seznam děkanů od počátku založení C.K. české vysoké školy technické v Brně v září 1899. V listopadu téhož roku byla zahájena výuka v odboru stavebního inženýrství. Názvy brněnské techniky se v průběhu let měnily. V letech 1911–1919 nesla název C.K. česká vysoká škola technická Františka Josefa v Brně. Od roku 1919-1937 došlo k přejmenování na Českou vysokou školu technickou v Brně. V letech 1937-1951(kromě období protektorátu) to byla Vysoká škola technická Dr. E. Beneše v Brně a v letech 1951-1956 Vysoká škola stavitelství v Brně. V roce 1956 byl název změněn na Vysoké učení technické v Brně.