Informace pro studenty


Ing. Jan KOLÁČEK, Ph.D.
Ústav betonových a zděných konstrukcí

Home
Vše o zápočtu
Konzultační hodiny
Podklady pro cvičení
BO001
BL001 
BL004
BL005 
BL011 
BL012 
BL054 
CL003 
CL004 
CL053 
CL054 
CL063 
Podklady pro přednášky
Kontakt

CL054 – Automatizace výpočtu betonových konstrukcí
(pro obor S)

Harmonogram

Zadání části 1 – Předem předpjatý střešní vazník
Zadání části 2 – Desková konstrukce
Zadání části 3 – Vyztužování

Pomůcka č.1 – Půdorys deskové konstrukce (pro část 2)
Pomůcka č.2 – Výkres tvaru trámu (pro část 3)
Pomůcka č.3 – Návod na zobrazení napětí po výšce

Karta předmětu