Informace pro studenty


Ing. Jan KOLÁČEK, Ph.D.
Ústav betonových a zděných konstrukcí

Home
Vše o zápočtu
Konzultační hodiny
Podklady pro cvičení
BOA001
BLA002 
BLA010 
BLA011 
BLB013 
NLB034 
NLB036 
NLB026 
NLB032 
Podklady pro přednášky
Kontakt

BLA011 (BL012) – Betonové mosty 1
(pro obor K)

Harmonogram

Zadání č.1 – Deskový železobetonový most
Zadání č.2 – Opěra deskového silničního mostu
Zadání č.3 – Mostní závěr a hrncové ložisko

Pomůcka č.1 – Prostorové uspořádání mostu (pro zadání č.1)
Pomůcka č.2 – Zatížení a statický výpočet deskového mostu (pro zadání č.1)
Pomůcka č.3 – Výpočet vnitřních sil pro LM1 (pro zadání č.1)
Pomůcka č.4 – Určení betonu podle jeho vlastností (pro zadání č.1)
Pomůcka č.5 – Podklady pro mezní stav použitelnosti (pro zadání č.1)
Pomůcka č.6 – Výkresová dokumentace (pro zadání č.1)
Pomůcka č.7 – Mostní závěr
Pomůcka č.8 – Mostní závěr - výpočet

Karta předmětu