Informace pro studenty


Ing. Jan KOLÁČEK, Ph.D.
Ústav betonových a zděných konstrukcí

Home
Vše o zápočtu
Konzultační hodiny
Podklady pro cvičení
BO001
BL001 
BL004
BL005 
BL011 
BL012 
BL054 
CL003 
CL004 
CL053 
CL054 
CL063 
Podklady pro přednášky
Kontakt

BL012 – Betonové mosty 1
(pro obor K)

Program přednášek a cvičení v době koronavirové epidemie

Harmonogram

Příprava pro vypracování zadání č.3 - Mostní závěr

Zadání č.1 – Deskový železobetonový most
Zadání č.2 – Opěra deskového silničního mostu
Zadání č.3 – Mostní závěr a hrncové ložisko

Pomůcka č.1 – Prostorové uspořádání mostu (pro zadání č.1)
Pomůcka č.2 – Zatížení a statický výpočet deskového mostu (pro zadání č.1)
Pomůcka č.3 – Výpočet vnitřních sil pro LM1 (pro zadání č.1)
Pomůcka č.4 – Určení betonu podle jeho vlastností (pro zadání č.1)
Pomůcka č.5 – Podklady pro mezní stav použitelnosti (pro zadání č.1)
Pomůcka č.6 – Výkresová dokumentace (pro zadání č.1)
Pomůcka č.7 – Mostní závěr

Seznam otázek ke zkoušce z BL012

Karta předmětu