Informace pro studenty


Ing. Jan KOLÁČEK, Ph.D.
Ústav betonových a zděných konstrukcí

Home
Vše o zápočtu
Konzultační hodiny
Podklady pro cvičení
BO001
BL001 
BL004
BL005 
BL011 
BL012 
BL054 
CL003 
CL004 
CL053 
CL054 
CL063 
Podklady pro přednášky
Kontakt

BL005 – Betonové konstrukce 1
(pro kombinované studium)

Pokyny

Zadání č.1 – Patrový rám

Pomůcka č.1 – Podklady k zatížení větrem
Pomůcka č.2 – Pořadové číslo n (pro vyplnění zadání)
Pomůcka č.3 – Návrh a posouzení sloupu
Pomůcka č.4 – Návrh a posouzení základové patky
Pomůcka č.5 – Návrh a posouzení oboustraně pnuté desky
Pomůcka č.6 – Okruhy témat ke zkoušce z opor

Karta předmětu