Informace pro studenty


Ing. Jan KOLÁČEK, Ph.D.
Ústav betonových a zděných konstrukcí

Home
Vše o zápočtu
Konzultační hodiny
Podklady pro cvičení
BOA001
BLA002 
BLA010 
BLA011 
BLB013 
NLB034 
NLB036 
NLB026 
NLB032 
Podklady pro přednášky
Kontakt

BLA002 (dříve BL005) – Betonové konstrukce 1
(pro kombinované studium)

Pokyny

Zadání č.1 – Patrový rám

Pomůcka č.1 – Zatížení větrem
Pomůcka č.2 – Okruhy otázek z opor včetně čísel stránek
Pomůcka č.3 – První přednáška (Zadání, ZS, zatížení, kombinace)

Pomůcka č.4 – SCIA část 1 (vytvoření modelu, podepření a zatěžovacích stavů)
Pomůcka č.5 – SCIA část 2 (kontrola modelu, vyhodnocení vnitřních sil, obálka Med a Ved)

Karta předmětu