Informace pro studenty


Ing. Jan KOLÁČEK, Ph.D.
Ústav betonových a zděných konstrukcí

Home
Vše o zápočtu
Konzultační hodiny
Podklady pro cvičení
Podklady pro přednášky
Kontakt

Vážení studenti

Na těchto stránkách můžete najít všechny informace ohledně výuky, na které se podílím. V první řadě jsou to podmínky pro udělení zápočtu, které jsou ve všech vyučovaných předmětech stejné. Součástí podmínek je i úprava statického výpočtu a výkresové části projektu.
Dále zde najdete vše o konzultačních hodinách, k čemu jsou určeny, pro koho a jestli nejsou zrušeny. Další část se zabývá podklady a důležitými informacemi pro vlastní předměty (cvičení), které jsou tříděny dle svého kódu. Každý předmět obsahuje harmonogram, všechny zadání v průběhu semestru, pomůcky a kartu předmětu (odkaz na stránky FAST VUT). Součástí podkladů je seznam vyučovaných předmětů v letním a zimním semestru.
Poslední informací jsou níže uvedené aktuality, ve kterých se dozvíte, kdy jsou náhradní termíny zápočtů, případně kdy odpadne nějaká konzultační hodina se zdůvodněním.

Pevně věřím, že Vám informace na těchto stránkách pomůžou ve Vašem studiu.

Ing. Jan Koláček, Ph.D.Link for english speaking student


Aktuality

10.11.2020 Út První náhradní zápočtový termín pro cvičení CL003 od 8:00 do 10:00.
18.11.2020 St Druhý a poslední náhradní zápočtový termín pro cvičení CL003 od 8:00 do 10:00.
19.11.2020 Čt První náhradní zápočtový termín pro cvičení CL054 od 12:00 do 14:00.
26.11.2020 Čt Druhý a poslední náhradní zápočtový termín pro cvičení CL054 od 12:00 do 14:00.
02.12.2020 St Konzultační hodiny přesunuty na Čt 03. 12. 2020 od 13:00 do 14:00.
06.01.2021 Út První náhradní zápočtový termín pro cvičení BL011 a BL004 od 9:00 do 11:00. Zápočet bude udělován distančně přes MS Teams.
12.01.2021 Út Druhý a poslední náhradní zápočtový termín pro cvičení BL011 a BL004 od 9:00 do 11:00. Zápočet bude udělován distančně přes MS Teams.


Datum poslední aktualizace: 08. 12. 2020