Informace pro studenty


Ing. Jan KOLÁČEK, Ph.D.
Ústav betonových a zděných konstrukcí

Home
Vše o zápočtu
Konzultační hodiny
Podklady pro cvičení
Podklady pro přednášky
Kontakt

Konzultační hodiny

Konzultačních hodin můžete využít v případě, že jste narazili na problém (ať už ve cvičení nebo přednáškách), který jste za pomocí doporučené literatury nebo za spolupráce z vašimi kolegy, nebyli schopni vyřešit. Dále jsou určeny pro bakaláře a diplomanty, specializované projekty NPS a pro architekty (specializovaný ateliér).

Konzultační hodiny naopak nejsou určeny pro opravu projektů. Pro vaše projekty jsou určeny příslušná cvičení, která jsou vedena tak, aby na konci cvičení (většinou posledních 20 až 40 minut) zbyl čas na jejich opravu, případně jsou v harmonogramu speciální cvičení s názvem konzultace nebo konzultace k tématu.

Konzultační hodiny pro ZS a zkouškové období akademického roku 2020/2021

STŘEDA* 13:00 - 14:00
 * je třeba sledovat sekci aktuality v záložce Home.