Informace pro studenty


Ing. Jan KOLÁČEK, Ph.D.
Ústav betonových a zděných konstrukcí

Home
Vše o zápočtu
Konzultační hodiny
Podklady pro cvičení
Podklady pro přednášky
BO001
Kontakt

Vyučované předměty

Zimní semestr ak.r. 2018/2019

BO001–Konstrukce a dopravní stavby (všechny obory)