Informace pro studenty


Ing. Jan KOLÁČEK, Ph.D.
Ústav betonových a zděných konstrukcí

Home
Vše o zápočtu
Konzultační hodiny
Podklady pro cvičení
BO001
BL001 
BL004
BL005 
BL011 
BL012 
BL054 
CL003 
CL004 
CL053 
CL054 
CL063 
Podklady pro přednášky
Kontakt

BL054 – Projektování betonových konstrukcí
(pro obor K)

Program přednášek a cvičení v době koronavirové epidemie

Harmonogram

Příklad č.1 – Podélný profil terénem
Příklad č.2 – Dodatečně předpjatý mostní nosník
Příklad č.3 – Lichoběžníková mostní deska
Příklad č.4 – Lávka tvořená parapetními nosníky spojenými betonovou deskou
Příklad č.5 – Vyztužování

Pomůcka č.1 – Výkres zaměření (pro příklad č.1)
Pomůcka č.2 – Příčný řez (pro příklad č.3)
Pomůcka č.3 – Výkres tvaru trámu (pro příklad č.5)

Karta předmětu