Informace pro studenty


Ing. Jan KOLÁČEK, Ph.D.
Ústav betonových a zděných konstrukcí

Home
Vše o zápočtu
Konzultační hodiny
Podklady pro cvičení
BOA001
BLA002 
BL011 
BL012 
BL054 
NLB034 
NLB036 
NLB026 
NLB032 
Podklady pro přednášky
Kontakt

BOA001 – Konstrukce a dopravní stavby
(pro kombinované studium)

Pokyny

Zadání č.1 – Výpočet návrhového momentu
Zadání č.2 – Výpočet návrhových vnitřních sil na desce
Zadání č.3 – Výpočet návrhového momentu na nosníku s převislým koncem

Pomůcka č.1 – Podklady pro příklady
Pomůcka č.2 – Rozdělení konzultantů
Pomůcka č.3 – Výsledky zadaných příkladů
Pomůcka č.4 – Podklady pro zkoušku - seznam otázek
Pomůcka č.5 – Podklady pro zkoušku - přednáška 1
Pomůcka č.6 – Podklady pro zkoušku - přednáška 2
Pomůcka č.7 – Podklady pro zkoušku - přednáška 3

Karta předmětu