Informace pro studenty


Ing. Jan KOLÁČEK, Ph.D.
Ústav betonových a zděných konstrukcí

Home
Vše o zápočtu
Konzultační hodiny
Podklady pro cvičení
Podklady pro přednášky
Kontakt

Podmínky zápočtů

 • maximálně 2 absence, v případě cvičení jednou za 14–dní pouze 1 absence,

 • odevzdání dílčích částí projektu (příp. přikladů) ve stanovených termínech (v harmonogramu příslušného cvičení označeno termínem korekce),
 • úprava statického výpočtu a výkresové části (viz níže),
 • do 13-tého týdne semestru (zápočtový týden) dokončit výpočtovou část projektu (přip. příkladů).


  Udělování zápočtů

 • zápočet se uděluje v posledním 13–tém týdnu semestru (zápočtový týden),

 • obvykle jsou vypsány ještě jeden nebo dva náhradní zápočtové termíny (nutno sledovat sekci aktuality v záložce Home).


  Úprava statického výpočtu

 • stránky tvoří volné bílé listy formátu A4 popsané jednostranně tužkou,
 • každá stránka by měla být očíslována,
 • výpočty musí být přehledné a doprovázené vysvětlujícími obrázky,
 • výpočet začíná obecným vztahem, dosazením a výsledkem s jednotkami,

 • slovo VYHOVUJE musí být doplněno tím co vyhovuje, např. vyhovuje podélná výztuž profilu 8/100, apod.

 • zkompletovaný statický výpočet s výkresy bude vložen do papírových složek s klopami, které budou obsahovat titulní stránku a obsah,

 • část výpočtů, většinou mnohokrát opakované stejné výpočty, může být provedena v MS Excel pomocí tabulky, ale podmínkou je ruční rozepsání alespoň jednoho řádku této tabulky.


  Úprava výkresové části

 • doporučený formát je A4 a A3,
 • výkresy je možno zpracovat jak ručně, tak i pomocí PC (AutoCAD, apod.),

 • výkres by měl obsahovat název výkresu (vlevo nahoře), popisové pole (vpravo dole), specifikace materiálů a norem (nad popisovým polem), příp. legendu a výkresovou část,

 • výkresová část obsahuje kresby, které jsou uvedeny nadpisem jako půdorys, podélný nebo příčný řez, detail, schéma, atd., pod kterým je uvedeno měřítko, např. M1:10.